Du är här

Nainen katsoo puhelinta
28.5.2019 - 15:05
Till Vasa stads elektroniska responssystem inkom totalt 2 192 responsmeddelanden från invånarna år 2018. Till ”snabbresponsen” på social- och hälsovårdsservicens mottagningar gavs respons till och med 30 904 gånger. Responsen från kunderna är en mycket viktig del av utvecklingen av stadens verksamhet.
Liito-orava_Matti Laaksonen
23.5.2019 - 16:28
Den skyddade flygekorren är relativt vanlig på Vasa stads planområden. Förekomsten av direktivarter på detalj- eller generalplaneområden utreds alltid på förhand men tvister som berör skyddet kan uppkomma när nya observationer av flygekorrar görs i planprocessens slutskede. Strävan i Vasa är att förebygga tvister som berör skyddet av arten genom närmare samarbete mellan stadens planläggning och miljömyndigheterna.

Sidor