Du är här

Siilot wwwesasiltaloppifi
6.2.2019 - 11:03
Vasa förvaltningsdomstol beslutade 21.12.2018 förkasta besvären över detaljplanen som berör silorna i Vasa. Vasa stad har fått bekräftelse från högsta förvaltningsdomstolen på att besvär har lämnats in över förvaltningsdomstolens beslut. Trots besvären fortsätter staden under vintern förbereda genomförandet av detaljplanen för silorna.
Kyrönjoki
4.2.2019 - 17:55
En översikts- och landskapsvårdsplan har tillsammans med invånarna utarbetats för ett nytt rekreationsområde i den historiska omgivningen på kyrkholmen Kirkkosaari i Lillkyro i Vasa. Omgivningen utvecklas till ett modernt och mångsidigt rekreationsområde på ett sätt som beaktar skötseln av kulturlandskap. I en workshop om Kirkkosaari som hölls 4.2 i Vähäkyrö-talo presenterade man planer som arkitekterna hade gjort upp utifrån invånarnas idéer.

Sidor