Du är här

Rikkinäinen ikkuna
25.4.2019 - 12:23
Vasa stad har uppdaterat sina anvisningar om medling i brottmål gällande minderåriga. I fortsättningen representeras staden vid medlingen i stället för av en jurist av den skadedrabbade förvaltningens egen representant, såsom ett daghems föreståndare eller en skolas rektor. Mindre brottmål önskar man att ska avgöras allt oftare genom medling.
Viheraluehortonomi Leila Roininen ja puutarhuri Inger Norrgård_Kuva: Anne Lindell
23.4.2019 - 10:59
Vasa stads nya broschyr över sommarblommorna har nu publicerats. Grönområdesenheten delar ut broschyren och föreläser om vårarbeten i trädgården på Wasalines trädgårdskryssning lördagen 27.4.2019. I broschyren Sommarblommor presenterar grönområdesenheten sommarens planteringar enligt art och planteringsställe.

Sidor