Du är här

Palkitsemistilaisuuteen osallistuneet ryhmäkuvassa.
8.3.2019 - 14:04
Personal och förmän inom Vasa stads serviceboende tog itu med uppgiften att förbättra arbetshälsan. Alla servicehus (6 st.) deltog i Dream team –projektet. Det anmärkningsvärda slutresultatet var att arbetstillfredsställelsen bland personalen ökade med 10 % samt att sjukfrånvaron minskade under det senaste året.
Talvimaisema rannasta.
20.2.2019 - 16:13
Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland har skickat ett hörandebrev om att det överväger att ålägga Vasa att se till att de utsatta tiderna inom Vasa stads barnskydd uppnås senast 31.7.2019. Nya arbetstagare har redan anställts, men inverkan syns med fördröjning. Regionförvaltningsverket överväger att effektivera förordnandet med ett vite om 200 000 euro.

Sidor