Du är här

Upplev Vasa

Trädpiplärka

Trädpiplärka

Anthus trivialis
 

luontovaasa_linnut_lintulajit_vaasassa_metsien_yleislajit_metsakirvinen_ch.jpg

Till färgen är trädpiplärkan brunspräcklig. Arten förbises lätt om man inte känner trädpiplärkans sång. Bild Christer Hangelin.

 


Allmänt. Trädpiplärkan är en allmän tätting i ljusa skogar och i skogsbryn. Den har en anspråkslös brun färg och är en okänd fågel för många, trots att den är allmänt förekommande. Arten är lättast att upptäcka en varm och solig dag i slutet på maj, då hanarna sjungande flyger upp ur talldungar i skogsbrynet. 

Trädpiplärkan bygger ett väl gömt bo på marken. Häckningstiden är från slutet på maj till juli. Trädpiplärkan är väldigt skygg i sitt bo och därför är säkra häckningar som noterats i arbetet med atlasen få.

  • Längd 15 cm
  • Häckar på marken
  • Flyttar till Afrika till vintern
  • Insekter utgör föda


 

Livsmiljö. Trädpiplärkan förekommer i alla skogstyper. Den trivs bäst i kanten av karga tallskogar, på gallringshyggen och på friska moar. Därtill har häckande trädpiplärkor noterats i blandskogar och frodiga strandlundar.

 

Förekomst i Vasa. Vid karteringen har trädpiplärkan påträffats i ca 160 atlasrutor. Enklast hittas den till exempel i skogarna vid Molnträsket eller Öjberget. I Vasa saknas arten på Söderfjärdens vidsträckta åkrar och i skärgården. Arten förekommer inte heller i centrum eller på Brändö, på grund av den täta bebyggelsen.

luontovaasa_metsakirvinen_tradpiplarka_pesintaindeksikartta.jpg

 

luontovaasa_pesimaindeksi_legenda_sve.jpg