Du är här

Om Vasa

Underhållsklasser och åtgärdsgränser

Gatorna är indelade i underhållsklasser i enlighet med tekniska nämndens beslut, vilket betyder att gatorna underhålls enligt en viss prioritetsordning.

Underhållsklasser
Genom underhållsklassificeringen sätts trafiklederna i skyndsamhetsordning. Klassificeringen gäller vinter- och sommarunderhåll samt renhållning.

I klass   Huvudtrafikleder och bussrutter
II klass   Matargator
III klass   Tomtgator

 

Leder för lätt trafik
A – klass
B – klass

Åtgärdsgränser vardagar inom vinterunderhållet

I klass   torr snö 6 cm
II klass   torr lössnö 6 cm
III klass   torr lössnö 8 cm

 

I och II klassen: plogning utförts inom 6 timmar från att det har slutat snöa. Övriga gator plogas senast dagen efter att det slutat snöa.

Plogning av huvudnätet för lättrafiklederna inleds senast då det har kommit 4 cm snö. Plogning ska utföras inom  6 timmar från att det har slutat snöa.

Söndagar och söckenhelger
I och II kl.   snö       8 cm
III kl.           snö     10 cm

Leder för lätt trafik  
A – kl.        snö      5 cm
B – kl.        snö      5 cm