Du är här

Om Vasa

Upphandlingsservice

Vasa stad är en upphandlande enhet i enlighet med upphandlingslagen, vilket innebär att enheten vid upphandlingar ska iaktta upphandlingslagstiftningen (lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016).

Med upphandling avses köp och hyrning av varor och tjänster samt upplåtande på entreprenad. Vid upphandling som underskrider tröskelvärdena enligt upphandlingslagen iakttas stadens interna upphandlingsanvisningar.

Vasa stads upphandlingsserviceenhet, som tidigare lytt under ekonomi- och ägarstyrningens koncernservice, har övergått till att vara en del av inköpscentralen TeeSe Botnia Oy Ab fr.o.m. 1.5.2018. I fortsättningen är det TeeSe Botnias Upphandlingsservice som producerar expert- och konkurrensutsättningsservice i anslutning till offentliga upphandlingar åt stadskoncernen samt åt andra ägare och delägare. Upphandlingsservicen kommer även att svara för förvaltningen av de centraliserade avtalen om samordnad upphandling.

Den regionala upphandlingsringens verksamhet fortsätter som förut i fråga om de gällande avtalen om samordnad upphandling. Till upphandlingsringen hör Korsholm, Laihela, Vörå, Malax, Korsnäs, Kristinestad och Storkyro.

Du kan kontakta oss genom att skicka e-post på adressen hankintapalvelut@vaasa.fi, den här gemensamma adressen både stadens och TeeSe Botnias kontaktpersoner använda tills vidare.

Du kan bekanta dig med öppna anbudsförfrågningar och anmälningsförfarandet beträffande anbudsförfrågningarna (Vasa stad/TeeSe Botnia) på servicekortet Öppna anbudsförfrågningar.

 

ilmakuvapalosaarinettijs.jpg