Information om coronaviruset

Information om coronaviruset

Förbigå menyn

Uppgifter och uppgiftsbeskrivningar

Ansökningstiden var 3.2-1.3.2020

Sommarjobb för ungdomar, 14-15-åringer

Daghemsarbetare

Uppgiftsbeskrivningar: Daghemsarbetaren hjälper till i den dagliga verksamheten på daghemmet. Till arbetet hör även disk- och städhjälp.

Daghem:

Gustavsborgs daghem
Platser: 1
Tilläggsuppgifter: Leona Kaukonen 040 158 9684
leona.kaukonen@edu.vaasa.fi

Isolahden päiväkoti
Platser: 1
Tilläggsuppgifter: Tuija Välimäki 040 741 2829
tuija.valimaki@vaasa.fi

Purolan päiväkoti
Platser: 1
Tilläggsuppgifter: Minna Herttua-Niemi 040 765 5769
minna.herttua-niemi@edu.vaasa.fi

Alkulan päiväkoti
Platser: 1
Tilläggsuppgifter: Lotta Saha 040 640 3785
lotta.saha@edu.vaasa.fi

Vähänkyrön alueen päiväkodit
Platser: 2
Pikkuonni, 1.-12.6 (6 h/dag)
Tervajoen pk, 1.-12.6 (6 h/dag)
Tilläggsuppgifter: Virpi Lähteenmäki 040 1801314
virpi.lahteenmaki@edu.vaasa.fi

Sommarvikarie inom integrationsservicen

Uppgiftsbeskrivningar: Tillsammans med personalen planeras och genomförs sommarverksamhet för barn i skolåldern.

Platser: 2

Tilläggsuppgifter: Sonja Sulkakoski 040 161 6380
sonja.sulkakoski@vaasa.fi

Friluftsbiträde, boendeenheter för personer med utvecklingsstörning

Uppgiftsbeskrivningar:

– Ordnar olika typer av rekreationsverksamhet för klienterna
– Går ut med klienterna
– Läser tidningar för klienterna
– Hjälper vid behov skötarna med olika vardagssysslor, t.ex. med tvätten.

För tiden: 8.6.-3.7 och 6.7-31.7

Arbetstid: 30t/vecka

Platser: 3

Tilläggsuppgifter: Eeva Ekola 0405648132
eeva.ekola@vaasa.fi

Hjälpledare på idrottslager

Uppgiftsbeskrivningar:  Arbetsuppgiften är att vara hjälpledare på idrottsläger som riktar sig till barn i åk 1-6. Arbetstiden är vardagar kl. 9–15 (30h/vecka). Arbetet inbegriper hjälpledaruppgifter, övervakning och redskapsunderhåll. Det förutsätter goda idrottsinstruktions-, interaktions- och samarbetsfärdigheter samt aktivitet och en energisk attityd. Tidigare erfarenhet av handledningsuppgifter inom idrott för barn, egen idrottsbakgrund samt förmåga att använda båda inhemska språken räknas som merit. Arbetet förutsätter möjligheter att förflytta sig från en lägerplats till en annan inom arbetsdagen. Arbetet riktar sig till sommarjobbssökande i åldern 14–17 år. Arbetsperioden är 1.6–26.6.2020 (två veckor).

Platser: 4

Tilläggsuppgifter: Katja Valkki 040 023 5607
katja.valkki@vaasa.fi

Motionskompis hjälplarare

Uppgiftsbeskrivningar:  Arbetsuppgiften är att vara motionskompis hjälpledare för barn och unga i åldern 4-15 år. Arbetstiden är vardagar kl. 9-15 (30h/v.). Arbetsuppgiften inbegriper idrottshandledningsuppgifter och idrottsplatsbesök tillsammans med deltagarna. Arbetstagaren ska ha förutsättningar att vid behov även ge handledning på läger. Som merit räknas förmåga att använda båda inhemska språken, tidigare erfarenhet av instruktionsuppgifter inom idrott för barn samt egen idrottsbakgrund. Arbetet förutsätter möjligheter att förflytta sig från en lägerplats till en annan inom arbetsdagen. Arbetet riktar sig till sommarjobbssökande i åldern 14–17 år. Arbetsperioden: 1.6-26.6.2020 (2 veckor)

Platser: 2

Tilläggsuppgifter: Mika Lehtonen, 0407187034, mika.lehtonen@vaasa.fi

Hjälpledare till simskolorna

Uppgiftsbeskrivningar: Till uppgifterna hör att hjälpa till med simskolorna som är riktade till försök- samt lågstadiebarn. Kunskaper i båda inhemska språkena ses som en fördel. I ansökan skall det framkomma egna intressen samt möjliga anknytande ledarutbildningar. Arbetsperioden är 1.6.-14.6.20 samt 15.6.-28.6.20.

Platser: 4

Tilläggsuppgifter: Sari Kivelä 040 754 3669
sari.kivela@vaasa.fi

Parkarbetare

Uppgiftsbeskrivningar: Till parkarbetarens uppgifter hör skötsel- och underhåll av stadens grönområden. Vi har också några platser för skötsel av simstränder och parkanläggning.

Platser: 4

Tilläggsuppgifter: Kaj-Erik Grandell 040 766 2134
kaj-erik.grandell@vaasa.fi

Sommarjobb för ungdomar, 16-17-åringer

Daghemsarbetare

Uppgiftsbeskrivningar: Daghemsarbetaren deltar för egen del i genomförandet av en högklassig vård, fostran och utveckling vid daghemmet. Daghemsarbetaren bidrar och deltar i arbetet som görs med barnen i
barngruppen tillsammans med övrig personal.

Daghem:

Paakarin päiväkoti
Platser: 1
Tilläggsuppgifter:Tuija Välimäki 040 741 2829
tuija.valimaki@vaasa.fi

Malmögårdens daghem
Platser: 1
För tiden: 1-26.6
Tilläggsuppgifter: Monica Nyman 040 357 7816
monica.nyman@edu.vaasa.fi

Purolan päiväkoti
Platser: 1
Tilläggsuppgifter: Minna Herttua-Niemi 040 765 5769
minna.herttua-niemi@edu.vaasa.fi

Vårdbiträde, Stadssjukhus

Uppgiftsbeskrivningar: Till arbetsuppgifterna hör assisterande vårdarbete samt att vistas utomhus med patienter och att föra och följa med patienter till olika evenemang. Vi värdesätter en utåtriktad och energisk inställning till arbetet. Arbetstiden är 6 timmar / dag och varar i 5 veckor. Du ska vara > 16 år. Lämpar sig för skolningsnivå 2 och 3.

Platser: 8

Tilläggsuppgifter: Marjo Ahlskog +358407769272
marjo.ahlskog@vaasa.fi

Vårdbiträde, boendeenheter för personer med utvecklingsstörning

Uppgiftsbeskrivningar: Handleder och stöder de boende, deltar i allt vårdarbete, men inte i den medicinska delen. Sköter om de boendes hygien, matar, hjälper till med köksbestyr och bykservice. Stöder de boende i alla vardagsfärdigheter och är med och uträttar ärenden.

För tiden: 8.6-3.7 och 6.7-31.7

Arbetstid: 38,75t/vecka

Tilläggsuppgifter: Eeva Ekola, 0405648132 eeva.ekola@vaasa.fi /Nina Lähdemäki, nina.lahdemaki@vaasa.fi

Friluftsbiträde, boendeenheter för personer med utvecklingsstörning

Uppgiftsbeskrivningar:

– Ordnar olika typer av rekreationsverksamhet för klienterna
– Går ut med klienterna
– Läser tidningar för klienterna
– Hjälper vid behov skötarna med olika vardagssysslor, t.ex. med tvätten

För tiden: 8.6.-3.7. ja 6.7.-31.7

Arbetstid: 30t/vecka

Tilläggsuppgifter: Eeva Ekola 0405648132                                                                                    eeva.ekola@vaasa.fi

Vårdbiträde, serviceboende

Till arbetsuppgifterna hör assisterande vårdarbeten samt att vistas utomhus med klienter. Vi värdesätter ett utåtriktat och energiskt grepp i arbetet. Arbetstid 30 t/vecka. Lämpar sig för utbildningsstadierna 2 och 3.

Platser: 22

Arbetstiden är 30t/vecka

För tiden 8.6 – 26.7

Tilläggsuppgifter: Riikka Silorinne 0405053743, riikka.silorinne@vaasa.fi /Niina Kujanpää 0401950091, niina.kujanpaa@vaasa.fi

Friluftsbiträde, Serviceboende

Friluftsbiträde arbetsuppgifter:
– Vistas utomhus med åldringar
– Föra och följa med patienter till olika rekreationstillfällen, t.ex. sommarfester och musikevenemang

Arbetstiden är 20t/vecka

Förtiden 8.6 – 5.7 och 6.7 – 2.8

Tilläggsuppgifter: Riikka Silorinne 0405053743, riikka.silorinne@vaasa.fi /Niina Kujanpää 0401950091, niina.kujanpaa@vaasa.fi

Dagsverksamhet medhjälpare

Ikäkeskus päivätoiminta

Uppgiftsbeskrivningar: Inom dagverksamheten ordnas mångsidiga sysslor, vars mål är att stöda välbefinnandet och självständigheten hos seniorer och därtill öka på det sociala umgänget. Vi önskar en frimodig attityd och iver att jobba med seniorer. I arbetet ingår assisterande uppgifter inom dagverksamheten.

Platser: 1

Tilläggsuppgifter: Kirsi Laitila 040 525 4015
kirsi.laitila@vaasa.fi

Parkarbetare

Uppgiftsbeskrivningar: Till parkarbetarens uppgifter hör skötsel- och underhåll av stadens grönområden. Vi har också några platser för skötsel av simstränder och parkanläggning.

Platser: 28

Tilläggsuppgifter: Kaj-Erik Grandell 040 766 2134
kaj-erik.grandell@vaasa.fi

Underhållsarbetare, underhåll av områden

Uppgiftsbeskrivningar: Sommararbetare arbetar med gatu- och allmännaområdens undehåll tiilex. målning av skyddsvägar, sammlar rosk , avlägsnar graffiter osv.

Platser: 4

Tilläggsuppgifter: Mika Ketonen 050 1937795                                                                     mika.ketonen@vaasa.fi

Idrottsplatsarbetare, Vasa/ Lillkyro

Uppgiftsbeskrivningar: Till arbetsuppgifterna hör underhåll av motions- och idrottsplatser. Arbetsperioderna på 5 veckor börjar antingen 1.6 eller 6.7.2019. Minst 16 års ålder.
I ansökan bör du nämna att du söker till Idrottsplatser under punkten Mer information om mig.
Antalet platser 6 st.

Tilläggsuppgifter: Janne Mattila 040 865 5034 Vesa Hietala 040 579 9463
janne.mattila@vaasa.fi vesa.hietala@vaasa.fi

Hjälpledare på idrottslager

Uppgiftsbeskrivningar: Arbetsuppgiften är att vara hjälpledare på idrottsläger som riktar sig till barn i åk 1-6. Arbetstiden är vardagar kl. 9–15 (30h/vecka). Arbetet inbegriper hjälpledaruppgifter, övervakning och redskapsunderhåll. Det förutsätter goda idrottsinstruktions-, interaktions- och samarbetsfärdigheter samt aktivitet och en energisk attityd. Tidigare erfarenhet av handledningsuppgifter inom idrott för barn, egen idrottsbakgrund samt förmåga att använda båda inhemska språken räknas som merit. Arbetet förutsätter möjligheter att förflytta sig från en lägerplats till en annan inom arbetsdagen. Arbetet riktar sig till sommarjobbssökande i åldern 14–17 år.
Arbetsperioden är 1.6–26.6.2020

Platser: 2

Tilläggsuppgifter: Katja Valkki 040 023 5607
katja.valkki@vaasa.fi

Motionskompis hjälplarare

Uppgiftsbeskrivningar: Arbetsuppgiften är att vara motionskompis hjälpledare för barn och unga i åldern 4-15 år. Arbetstiden är vardagar kl. 9-15 (30h/v.). Arbetsuppgiften inbegriper idrottshandledningsuppgifter och idrottsplatsbesök tillsammans med deltagarna. Arbetstagaren ska ha förutsättningar att vid behov även ge handledning på läger. Som merit räknas förmåga att använda båda inhemska språken, tidigare erfarenhet av instruktionsuppgifter inom idrott för barn samt egen idrottsbakgrund. Arbetet förutsätter möjligheter att förflytta sig från en lägerplats till en annan inom arbetsdagen. Arbetet riktar sig till sommarjobbssökande i åldern 14–17 år.
Arbetsperioden är 1.6-26.6.2020 (2 veckor)

Platser: 2

Tilläggsuppgifter: Mika Lehtonen 040 718 7034
mika.lehtonen@vaasa.fi

Lägerbiträde

TaiKon

Uppgiftsbeskrivningar: Fungera som lägerbiträde på barnens konstläger.
Arbetstid 6 t/dag. Arbetet varar 2 veckor / 3 veckor under tiden 1.-18.6.2020

Platser: 2

Tilläggsuppgifter: Mia Wiik 040 025 6961
taikon(at)edu.vaasa.fi

Medhjälpare på sommarkurs

Vaasa-opisto

Uppgiftsbeskrivningar: Sommarkurs biträde planerar och genomför sommarkursen för invandrarflickor. Sökande förväntas ha goda kunskaper i finska, kreativitet, fysisk aktivitet och intresse för multikulturellt arbete.

Platser: 1

Tilläggsuppgifter: Mirja Asikainen 040 097 3233
mirja.asikainen@edu.vaasa.fi

Uppdaterare på de sociala medierna

Uppgiftsbeskrivningar: Kommunikationsservicen har hand om stadens kommunikation och marknadsföring. Uppdateraren producerar mångsidigt innehåll om Vasas sommar, om evenemang, aktualiteter och stadens invånare till sociala medier.

Språkkunskap: Sökande önskas kunna arbeta på båda inhemska språken, annan språkkunskap räknas som merit. Kunskaper: Hos den sökande värdesätter vi erfarenhet av olika sociala medier, kreativitet, ett utåtriktat sätt samt initiativrikedom.

Platser: 3

Tilläggsuppgifter: Leena Forsén 040 635 0762
leena.forsen@vaasa.fi

Museimästar assistent

Uppgiftsbeskrivningar: Registratoruppgifter och städning av lager.

Platser: 2

Tilläggsuppgifter: Jani Suomalainen 040 190 8516
jani.suomalainen@vaasa.fi

Sommarartist

Uppgiftsbeskrivningar: Sommarartistens arbetsuppgifter består av uppträdanden runt i stan och vid bl.a. i olika evenemang, på torget, gågatan samt i äldreboenden. Artisten ska ha en inövad repertoar och vara beredd att framföra 45 minuter långa uppträdanden. Artisten är deltidsanställd och arbetet är timbaserat (20t/vecka). Artisten borde ha erfarenhet om uppträdande samt duktig och företagsam “musikerattityd”.

Platser: 2

Tilläggsuppgifter: Sanna Bondas 040 139 4048
sanna.bondas@vaasa.fi

Café- och museiarbetare

Vähänkyrön aluehallinto

Uppgiftsbeskrivningar: Sommarjobb på Café Kanttorila och Pläkkyri muset, kundtjänst, kassa-arbete, guide jobb, social media uppdatering
https://www.facebook.com/CafeKanttorila/

Platser: 1

Tilläggsuppgifter: Suvi Aho 050 326 8877
suvi.aho@vaasa.fi

Byråbiträde

Talotoimi

Uppgiftsbeskrivningar: Assisterande kontorsarbete.

Platser: 2

Tilläggsuppgifter: Tapio Ollikainen 040 066 5090
tapio.ollikainen@vaasa.fi

Skannare

Kaavoitus

Uppgiftsbeskrivningar: Scanning och sparande av olika material.

Platser: 1

Tilläggsuppgifter: Annika Birell 040 846 5173
annika.birell@vaasa.fi

Somarjobb för ungdomar, 18-24-åringer

Daghemsarbetare

Uppgiftsbeskrivningar: Daghemsarbetaren hjälper personalen med barnen i barngruppen. Leker med barnen och sysselsätter barnen.

Daghem:

Alkulan päiväkoti
Platser: 1
Tilläggsuppgifter: Lotta Saha 040 640 3785
lotta.saha@edu.vaasa.fi

Gustavsborgs daghem
Platser: 2
Tilläggsuppgifter: Leona Kaukonen 040 158 9684
leona.kaukonen@edu.vaasa.fi

Kaptensgatans daghem
Platser: 1
För tiden: Juni
Tilläggsuppgifter: Ulla Hakala 040 742 4789
ulla.hakala@edu.vaasa.fi

Länsimetsän päiväkoti
Platser: 1
Tilläggsuppgifter: Tiina Rintanen 040 575 0372
tiina.rintanen@edu.vaasa.fi

Malmögårdens daghem
Platser: 2
För tiden: 1-26.6
Tilläggsuppgifter: Monica Nyman 040 357 7816
monica.nyman@edu.vaasa.fi

Palosaaren päiväkoti
Platser: 1
För tiden: juni
Tilläggsuppgifter: Ulla Hakala 040 742 4789
ulla.hakala@edu.vaasa.fi

Purolan päiväkoti
Platser: 1
Tilläggsuppgifter: Minna Herttua-Niemi 040 765 5769
minna.herttua-niemi@edu.vaasa.fi

Malmöntalon päiväkoti
Platser: 2
Tilläggsuppgifter: Eeva Kuusisto 040 5593816
eeva.kuusisto@vaasa.fi

Vähänkyrön alueen päiväkodit
Platser: 1
Villi Länsi, 1.-30.6 (6 h/dag)
Tilläggsuppgifter: Virpi Lähteenmäki 040 1801314
virpi.lahteenmaki@edu.vaasa.fi

Vårdbiträde, boendeenheter för personer med utvecklingsstörning

Handleder och stöder de boende, deltar i allt vårdarbete, men inte i den medicinska delen. Sköter om de boendes hygien, matar, hjälper till med köksbestyr och bykservice. Stöder de boende i alla vardagsfärdigheter och är med och uträttar ärenden.

För tiden: 8.6-3.7 och 6.7.-31.7

Arbetstiden: 38,75t/vecka

Tilläggsuppgifter: Eeva Ekola 0405648132 eeva.ekola@vaasa.fi / Nina Lähdemäki 040 555 2719
nina.lahdemaki@vaasa.fi

Vårdbiträde, Dag- och arbetsverksamhet för personer med funktionsnedsättning, Riutta och Meritähti

Riutta

Du kommer att arbeta med en utbildad sjuksköterska eller socionom i både vård- och vägledningsroller. Det finns en stark rehabilitativ strategi för att arbeta i Revet. Förutom med ungdomar från yrkesuniversitetet, firas man mer funktionell vardag, som bakning, shopping etc.

Meritähti

Vid Meritähti ordnas dagverksamhet som specialomsorg för vuxna kommuninvånare med svåra utvecklingsstörningar. Dagverksamheten är stimulerande verksamhet för delaktighet i samhället i små verksamhetsgrupper; våra klienter är personer som behöver mycket olika slag av stöd i sin dagliga verksamhet. Kommunikationen med klienterna sker i stor utsträckning med hjälp av bilder och stödtecken.
Klienterna är dagligen ca 15 och de anställda är 8. Vårdbiträdet deltar i vår enhet i basvården, övervakningen av klienterna och är som arbetspar med i olika verksamhetsgrupper. Under sommaren vistas vi mycket ute och vi gör olika utflykter i mån av möjlighet. Vi önskar att vårdbiträdet är studerande inom hälso- och socialvårdsbranschen eller annan bransch där man arbetar med människor. Hygienpass räknas som merit; inte nödvändigt. Arbetstid kl. 8-15.

Platser: 2

För tiden 1.6.-17.7, 30t/vecka

Tilläggsuppgifter: Tiina Peltokorpi-Heikkilä 040 513 1774
tiina.peltokorpi-heikkila@vaasa.fi

Vårdbiträde, dag- och arbetsverksamhet för personer med funktionsnedsättning, Fyren

Servicecentret Fyren erbjuder dag- och arbetsverksamhet enligt specialomsorgslagen för personer med funktionshinder. Servicecentret Fyren är en tvåspråkig enhet för vuxna utvecklingsstörda och personer med autistismspektrum. Servicecentret erbjuder klienterna aktiverande verksamhet. Klienterna arbetar i grupper och deltar i varierande gemensam verksamhet (bollspel o.d., läsecirklar, musik/karaoke). Också stimulansverksamhet för delaktighet i samhället ingår (olika konserter och evenemang). För varje klient strävar man efter att hitta meningsfull och stimulerande verksamhet enligt den egna funktionsförmågan.
Med klienterna kommunicerar man förutom genom verbal kommunikation med hjälp av bilder och stödtecken. Vårdbiträdet deltar i vår enhet i vård- och handledningsuppgifter, övervakning av klienter och är i huvudsak i den s.k. ungdomsgruppen tillsammans med gruppens handledare. Under sommaren vistas gruppen mycket ute, och gör olika utflykter i mån av möjlighet. Vi önskar att vårdbiträdet är studerande inom hälso- och socialvårdsbranschen, eller annan bransch där man arbetar med människor. Sökanden ska ha fyllt 18 år. Arbetstid kl. 9-15.

Platser: 2

1 vårdbiträde för tiden 3.-30.8 (30t/vecka)

1 vårdbiträde för tiden 1.6.-28.6 och 3.-30.8 (30t/vecka)

Tilläggsuppgifter: Pia Hedman 040-5601540 pia.hedman@vaasa.fi

Vårdbiträde, serviceboende

Till arbetsuppgifterna hör assisterande vårdarbeten samt att vistas utomhus med klienter. Vi värdesätter ett utåtriktat och energiskt grepp i arbetet. Arbetstid 30 t/vecka. Lämpar sig för utbildningsstadierna 2 och 3.

Arbetstiden är 30t/vecka

För tiden 8.6 – 26.7

Platser: 22

Tilläggsuppgifter: Riikka Silorinne 0405053743, riikka.silorinne@vaasa.fi /Niina Kujanpää 0401950091, niina.kujanpaa@vaasa.fi

Friluftsbiträde, hemvård

Till sommaren söker vi arbetstagare på deltid (30h/v) till hemvården i Vasa stad, som kunde gå ut tillsammans med äldre hemmaboende personer. Sökanden bör vara myndig och intresserad av social- och hälsovårdssektorns uppgifter. Du kan vara studerande inom området eller på väg på att börja studera.

För tiden 15.6.-10.7

Platser: 7

Tilläggsuppgifter: Riikka Silorinne 0405053743, riikka.silorinne@vaasa.fi /Niina Kujanpää 0401950091, niina.kujanpaa@vaasa.fi

Vårdbiträde, Stadssjukhus

Till arbetsuppgifterna hör assisterande vårdarbete samt att vistas utomhus med patienter och att föra och följa med patienter till olika evenemang. Vi värdesätter en utåtriktad och energisk inställning till arbetet. Arbetstiden är 6 timmar / dag och varar i 5 veckor. Du ska vara > 16 år. Lämpar sig för skolningsnivå 2 och 3.

Platser: 8

Tilläggsuppgifter: Marjo Ahlskog +358407769272
marjo.ahlskog@vaasa.fi

Vårdbiträde, Ankkuri

Till vårdbiträdets arbete hör att stöda och handleda funktionshindrade och autistiska barn och ungdomar (9-16-åringar) i dagliga funktioner under skollovets reservvård. Barnen och ungdomarnas ålder, utvecklingsnivå och funktionsförmåga tas i beaktande. Till arbetsuppgifterna hör också städning och köksuppgifter. Vi önskar att sökanden är ansvarskännande, initiativtagande och har goda kunskaper i växelverkan och samarbete. Vi önskar att sökanden är minst 18 år.

Platser: 2

Tilläggsuppgifter: Eva Södergran 040 659 3148
eva.sodergran@vaasa.fi

Medhjälpare, Alvar

Med hjälp av Alvar-bildtelefontjänsten får flera av hemvårdens och Seniorcentrets klienter hemvårdsservice, stimulansveksamhet, socialt kapital samt verksamhet som främjar funktionsförmågan och rehabiliteringen.  Vi söker en ivrig assistent till stimulansverksamheten med Alvar-bildtelefontjänsten för att assistera när olika stunder hålls.

Platser: 1

Tilläggsuppgifter: Kirsi Laitila 040 525 4015
kirsi.laitila@vaasa.fi

Arbetstränare för ungdomar med särskilda behov

Den viktigaste uppgiften för en arbetstränare för ungdomar med särskilda behov är att vara handledare för dessa ungdomar som anställs för sommarjobb vid stadens enheter. Arbetstränaren är den som ungdomarna kan ringa till när de känner sig osäkra eller vill fråga om vad som helst. Var och en av ungdomarna har ju också en egen närmaste chef, och arbetstränaren är ett kompletterande stöd i vardagen till denna chef.

I arbetet ingår att röra sig i stadens enheter med egen bil, buss eller cykel.

Arbetet börjar på våren genom en träff och intervju med varje ung person med särskilda behov. Efter det går du med enheterna igenom vem som passar bäst i vilken uppgift/enhet. Vidare går du med närchefen igenom de särskilda krav som måste beaktas i det dagliga arbetet när det är fråga om ungdomar med särskilda behov.

När en arbetsenhet har hittats för alla ungdomar, sörjer arbetstränaren för att ett arbetsavtal ingås och ungdomarnas arbetsförhållanden anpassas så att arbetstränaren klarar av att sköta sin uppgift. Alla kan alltså inte vara på jobb samtidigt.

Vidare deltar arbetstränaren för ungdomar med särskilda behov tillsammans med ungdomsservicen i genomförandet av ett ungdomsläger om det behövs.

Tilläggsuppgifter: Helena Nurmikoski 040 1730517                                              helena.nurmikoski@vaasa.fi

Stafett

Stafetten arbetar i Vasa stadssjukhus. I stafettens uppgifter ingår sortering av social- och hälsosektorns post samt transport av post inom stadssjukhusområdet. I uppgiften krävs eget initiativtagande, samarbetsförmåga och förmåga till självständigt arbete.

Platser: 1

Tilläggsuppgifter: Justo Estupiñan 040 567 4097
justo.estupinan@vaasa.fi

Hjälparbetsledare, Underhåll av områden

Assisterande arbetsledare har ansvar om  underhållsarbetarens  (sommararbetare) arbetsledning tillex. arbetsorganisering och övervakning. 

Platser: 1

Tilläggsuppgifter: Mika Ketonen 040 193 9975
mika.ketonen@vaasa.fi

Parkrenare

Parkskötare sköter städning på torgets, gångatans och resecentrums uteområden.

Platser: 2

Tilläggsuppgifter: Markku Herala 040 735 4541
markku.herala@vaasa.fi

Elplaneringassistent

Assistera i följande uppgifter: uppdatering av de detaljerade uppgifterna om gatubelysningsnätet och dokumentering i den elektroniska databasen, ritning av planer över gatubelysning, övervakning av underhåll och byggande av gatu- och trafikljusnätet, kontorsarbeten. Egen bil behövs i arbetet.

Platser: 1

Tilläggsuppgifter: Harri Heino 040 586 3001
harri.heino@vaasa.fi

Montör

Till arbetsuppgifterna hör olika monteringsarbeten i bilar och maskiner. Företräde har 18 år fylld, initiativrik bilmontörsstuderande med körkort.

Platser: 1

Tilläggsuppgifter: Veli-Pekka Kauppinen 040 586 1011
veli-pekka.kauppinen@vaasa.fi

Svetsare

Till arbetsuppgifterna hör olika reparationssvetsningsarbeten. Företräde har person som studerar till plåtslagare-svetsare.

Platser: 1

Tilläggsuppgifter: Veli-Pekka Kauppinen 040 586 1011
veli-pekka.kauppinen@vaasa.fi

Idrottsplatsarbetare Vasa/Lillkyro

Till arbetsuppgifterna hör underhåll av motions- och idrottsplatser. Arbetsperioderna på 5 veckor börjar antingen 1.6 eller 6.7.2019.

I ansökan bör du nämna att du söker till  Idrottsplatser under punkten Mer information om mig.

Antalet platser 6 st.

Tilläggsuppgifter: Janne Mattila / Vesa Hietala
040 865 5034 / 040 579 9463
janne.mattila@vaasa.fi / vesa.hietala@vaasa.fi

Underhållsarbetare, underhåll av områden

Uppgiftsbeskrivningar: Sommararbetare arbetar med gatu- och allmännaområdens undehåll tiilex. målning av skyddsvägar, sammlar rosk , avlägsnar graffiter osv.

Platser: 4

Tilläggsuppgifter: Mika Ketonen 050 1937795                                                                     mika.ketonen@vaasa.fi

Hjälparbetsledare, gatubyggnadsarbetsplatser

Hjälparbetsledare och övervakning på gatubyggnadsarbetsplatser. Minst ett år i YH på byggnadslinje och Trafiksäkerhet 1 kompetens, ålder minst 20 år.

Platser: 1

Tilläggsuppgifter: Jukka-Pekka Raja-aho 0400 510 239
jukka-pekka.raja-aho@vaasa.fi

Byråbiträde

Förvaltning och ärendehantering

Kontorsuppgifter, assisterande uppgifter inom dokumentförvaltningen och arkivfunktionen, utnyttjande av det elektroniska dokumentförvaltningssystemet, ordnande av pappersarkivet samt kundservice.

Platser: 1

Tilläggsuppgifter: Anu Ala-Piirto, 06 325 1096
anu.ala-piirto@vaasa.fi

Rekrytering-praktikant

I sommarjobbarens uppdrag ingår assisterande uppgifter inom rekryteringen av vikarier till social- och hälsosektorn, behandling av vikarieansökningar och vikariebegäran i Kuntarekry-programmet, förberedande av arbetsavtal och andra uppgifter i anknytning till rekryteringen.

Vi värdesätter ett energiskt, självständigt grepp på arbetet samt en kundbetjänande attityd och intresse för personalförvaltning. Vi förutsätter goda IT-färdigheter och utbildning på minst andra stadiet.

Platser: 1

Tilläggsuppgifter: Anne Lindell 040 153 4564
anne.lindell@vaasa.fi

Byråsekreterare

I uppgifterna ingår bl.a kundbetjäning, fakturahantering, statistikföring, uppdatering och insamling av uppgifter, mötesarrangemang samt assisterande uppgifter i anslutning till personalförvaltning och löneberäkning.

Platser: 5

Tilläggsuppgifter: Ulla Niemi 040 721 9769
ulla.niemi@vaasa.fi

Juristpraktikant

Vasa stads enhet för juridiska tjänster söker en juris studerande till platsen som juristpraktikant för att bistå stadens jurister i rättsliga uppdrag inom hela stadsorganisationen. Uppgiften är väldigt mångsidig och innebär en möjlighet att i praktiken bekanta sig med kommunal- och förvaltningsrätt samt bl.a. även avtalsjuridiken inom det kommunala. Vi värdesätter eventuell(t) kunnande och erfarenhet som stöder skötandet av uppgiften, goda muntliga och skriftliga kunskaper i finska och svenska samt förmåga till såväl självständigt arbete som arbete i grupp

Platser: 1

Tillägsuppgifter: Marja Ylisalmi, 06-325 2031

Servicerådgivare, Telefonservicen

Som huvuduppgift förmedling av samtal och assisterande uppgifter i stadens telefonväxel. Krav minst 18 år, goda muntliga kunskaper i finska och svenska.

Tillägsuppgifter: Raili Rossi 06-3251084

Servicerådgivare, centralförvaltiningen, Lillkyro

Till arbetsuppgifterna vid samservicepunkten Lillkyrö hör mångsidig kundbetjäning och assisterande kontorsuppgifter, till exempel Postens tjänster.
Vi uppskattar en aktiv och initiativtagande arbetsinställning samt intresse för offentlig förvaltning. Till platsen lämpar sig en utbildningsbakgrund som högskolestuderande, t.ex. tradenom. Den sökande bör ha goda kunskaper i finska och övriga språk ses som en fördel.

Tillägsuppgifter: Mirja Hurri 06-3258402 mirja.hurri@vaasa.fi

Servicerådgivare, centralförvaltiningen

Till arbetsuppgifterna vid samservicepunkten Medborgarinfo hör mångsidig kundbetjäning och assisterande kontorsuppgifter. Vi uppskattar bred språkkunskap (muntliga färdigheter åtminstone i svenska, finska och engelska), en aktiv och initiativtagande arbetsinställning samt intresse för offentlig förvaltning.

Tillägsuppgifter: Johanna Holmback 06-3251052

Grafiska branschen, praktikant

Assisterande uppgifter inom grafiska tjänster, där tryckalster produceras för stadens organisation från planering till färdiga tryckalster. Uppgiften lämpar sig för studerande inom mediebranschen.

Platser: 2

Tilläggsuppgifter: Leena Forsén 040 635 0762
leena.forsen@vaasa.fi
Janne Pessi
janne.pessi@vaasa.fi

Kommunikationsassistent

I kommunikations-assistentens uppgifter ingår att hjälpa till med utarbetandet av Vasa stads informationstidning samt innehållsproduktionen (text, foton / videor enligt kunskap och intresse) till stadens olika mediekanaler (print, webben, sociala medier). Till uppgifterna hör också planering, uppdatering och förverkligande av marknadsföringsåtgärder och -material, koordinering av uppdateringen av sociala medier samt andra assisterande kommunikationsuppgifter.

Platser: 1

Tilläggsuppgifter: Leena Forsén 040 635 0762
leena.forsen@vaasa.fi

Assistent i mätningsgrupperna

Till arbetsuppgifterna hör att fungera som assistent i mätningsgrupperna. Gärna en ingenjörstuderande inom  lantmäteribranchen eller miljöbranchen vid yrkeshögskola.

Platser: 2

Tilläggsuppgifter: Klas Blom 040 029 2763
klas.blom@vaasa.fi

Sommararbetare vid Iris-projektet

Till arbetsupgifterna hör at fungera som assistant med IRIS -möte och planering. Utbildingsnivåerna 2 tai 3 (energi eller miljöteknik).

Platser: 1

Tilläggsuppgifter: Pertti Onkalo, 040 6374122 pertti.onkalo@vaasa.fi

Sommarassistenten i boendeservice

Sommarassistentens huvuduppgift är att genomföra tillgänglighetskartläggningar i Vasas stadsdelar. Kartläggningarna genomförs i terrängen och i rapporteringen används en mobiltelefonapp. Övriga uppgifter är lämpligt kontorsarbete på boendeservicen och småskaliga utredningar.

Platser: 2

Tilläggsuppgifter: Jonas Nylén 040 139 3617
jonas.nylen@vaasa.fi

Ingenjörspraktikant, kommunteknik

Till Kommuntekniken sökes en ingenjörsstuderande som ska assistera grävtillståndsgranskaren. Den huvudsakliga uppgiften är beredning av tillstånd, övervakning och inspektioner. Därtill andra arbetsuppgifter inom Kommunteknikens uppgiftsområde. Minst ett års ingenjörsstudier vid yrkeshögskola inom ett lämpligt område (byggnads-, miljö- eller samhällsteknik). Egen bil behövs i arbetet.

Platser: 1

Tilläggsuppgifter: Siri Gröndahl, 040 5636635 siri.grondahl@vaasa.fi

Planeringsassistant /Ingenjörpraktikant

Vi söker en ingenjörsstuderande till vårt trafikplaneringsteam inom Kommuntekniken. Arbetet består i huvudsak av att bistå i trafikplaneringens mångsidiga arbetsuppgifter. Dessutom även andra arbetsuppgifter inom Kommuntekniken. Minst ett års ingenjörsstudier vid yrkeshögskola inom ett lämpligt område (byggnads-, energi- och miljö- eller samhällsteknik).

Platser: 1

Tilläggsuppgifter: Anastassia Backlund +358 40 578 8499
anastassia.backlund@vaasa.fi

Sommararbetare vid fastighetssektorn/tomtservice

Till arbetsuppgifterna hör utredningar gällande områden som staden äger utgående från fastighetsuppgifter, avtal, lägesdata och terränggranskningar. Minst ett års ingenjörsstudier vid yrkeshögskola eller universitet inom lantmäteri.

Platser: 2

Tilläggsuppgifter: Pertti Onkalo 040 637 4122
pertti.onkalo@vaasa.fi

Parkarbetare

Till parkarbetarens uppgifter hör skötsel- och underhåll av stadens grönområden. Vi har också några platser för skötsel av simstränder och parkanläggning.

Platser: 28

Tilläggsuppgifter: Kaj-Erik Grandell 040 766 2134
kaj-erik.grandell@vaasa.fi

Samlings-assistent

Studerande från något av följande område: museologi, arkiv eller naturvetenskaper.

Platser: 1

Tilläggsuppgifter: Auli Jämsänen 040 764 4125
auli.jamsanen@vaasa.fi

Utställningssekreterare

Assisterande uppgifter, goda datorkunskaper (word, excel), möjligen bildbehandlingskunskaper, kunskaper i fotografering är plus. Intresse för bildkonst- eller kulturbranschen är önskvärd. Utåtriktad, positiv och social person, som även kan ta del i some arbetet.

Platser: 1

Tilläggsuppgifter: Maaria Salo 040 353 7377
maaria.salo@vaasa.fi

Guide-vakt

Till arbetsuppgifterna hör övervakning av utställningslokalerna, att fungera som diskussionsguide vid utställningarna och att guida olika grupper. Arbetsstället växlar mellan de olika museerna. Vi uppskattar ett kundserviceinriktat sätt, flexibilitet och språkkunskaper.

Platser: 19

Tilläggsuppgifter: Jenni Ojalainen 0407750104. 
jenni.ojalainen@vaasa.fi

Museiguide

Till arbetsuppgifterna hör övervakning av utställningslokalerna, att fungera som diskussionsguide vid utställningarna och att guida olika grupper.  Vi uppskattar en bra inställning till kundservice, flexibilitet och språkkunskaper.

Platser: 2

Tilläggsuppgifter: Jenni Ojalainen 0407750104.
jenni.ojalainen@vaasa.fi

Museiassistent

Till arbetsuppgifterna hör kundservice och kassarbete. Vi uppskattar erfarenhet av kundbetjäning, du bör vara flexibel och kunna språk.

Platser: 2

Tilläggsuppgifter: Jenni Ojalainen 0407750104.
jenni.ojalainen@vaasa.fi

Sommarbibliotekskompis

Till arbetsuppgifterna hör att ordna verksamhet under sommarmånaderna för barn och ungdomar (under 13 år) i stadsbibliotekets avdelningen barn och ungdom samt i närbiblioteken. Arbetet förutsätter studier inom social- eller ungdomsarbetsbranschen, klasslärarstudier eller motsvarande och vilja att jobba med barn och ungdomar på finska, svenska och engelska. Sökanden ska ha fyllt 18 år.

Platser: 2

Tilläggsuppgifter: Marja Mikola 358 06 325 3521
marja.mikola@vaasa.fi

Biblioteksbiträde

Till arbetsuppgifterna hör kundbetjäning vid olika verksamhetsställen och avdelningar på stadsbiblioteket. Arbetet innehåller informationssökningar, utlåning och återlämning av material samt placering av återlämnat material i hyllorna. Vi värdesätter studerande inom biblioteks- eller informationsbranschen eller studerande som har arbetserfarenhet inom biblioteksbranschen. Uppgifterna förutsätter förmåga och lust till kundbetjäning samt språkkunskaper i finska, svenska och engelska. Sökanden ska ha fyllt 18 år.

Platser: 10

Tilläggsuppgifter: Marja Mikola 358 06 325 3521
marja.mikola@vaasa.fi

Digihandledare

Till arbetsuppgifterna hör handledning i digitala tjänster, smarttelefoner samt surfplattor och andra mobila enheter, 3D-printerns service samt dess användarskolning, videoeditering och genomgång av statistikblanketter. Uppgifterna förutsätter exempelvis datanomstudier, kundbetjäningsanda samt finska, svenska och engelska språkkunskaper.

Placering vid huvudbiblioteket.

Den sökande bör fylla 18 år under år 2020.

Platser: 1

Tilläggsuppgifter: Marja Mikola 358 6 325 3521
marja.mikola@vaasa.fi; anna.pakka@vaasa.fi

Kulturassistent

Kulturassistents arbetsuppgifter ansluter sig till Kulturtjänsternas sommarevenemang och -verksamhet. Sommarens största evenemang är Konsten Natt i augusti. Kulturassistenter hjälper med olika byrå- och kommunikationsuppgifter samt hjälper med att koordinera Konstens Natts program. Arbetet förutsätter initiativrikt sätt att jobba samt goda muntliga och skriftliga kunskaper i finska och svenska. Sökande ska ha fyllt 18 år. Körkort och kunskap inom kulturbranschen anses vara till fördel.

Platser: 2

Tilläggsuppgifter: Sanna Bondas 040 139 4048
sanna.bondas@vaasa.fi

Sommarartist

Sommarartistens arbetsuppgifter består av uppträdanden runt i stan och vid bl.a. i olika evenemang, på torget, gågatan samt i äldreboenden. Artisten ska ha en inövad repertoar och vara beredd att framföra 45 minuter långa uppträdanden. Artisten är deltidsanställd och arbetet är timbaserat (20t/vecka). Artisten borde ha erfarenhet om uppträdande samt duktig och företagsam “musikerattityd”.

Platser: 2

Tilläggsuppgifter: Sanna Bondas 040 139 4048
sanna.bondas@vaasa.fi

Kundservicearbetstagare, Kyrolands arbetsverkstad Arpeeti

Till uppgifterna hör kundserviceuppgifter i Arpeetis butik och på postens/matkahuoltos serviceställe, mottagande av försändelser och utlämnande av paket tillsammans med postens anställda, sorterande av paket på hyllor och förberedande av försändelser samt uppgifter i anslutning till kundserviceverkstadens gemensamma snygghet och underhåll.

Platser: 1

Tilläggsuppgifter: Johanna Anttila 050 549 9996
johanna.anttila@vaasa.fi

Motionskompis

Arbetsuppgiften är att vara motionskompis för barn och unga i åldern 4-15 år. Arbetstiden är vardagar kl. 9–15 (30h/v.). Arbetsuppgiften inbegriper idrottshandledningsuppgifter, rådgivning i anslutning till användning av idrottsredskap och -platser samt idrottsplatsbesök tillsammans med deltagarna. Arbetet förutsätter goda idrottsinstruktions-, interaktions- och samarbetsfärdigheter samt aktivitet och en energisk attityd. Arbetstagaren ska ha förutsättningar att vid behov även ge handledning på läger. Som merit räknas förmåga att använda båda inhemska språken, tidigare erfarenhet av instruktionsuppgifter inom idrott för barn samt egen idrottsbakgrund. Arbetet förutsätter möjligheter att förflytta sig från en lägerplats till en annan inom arbetsdagen.

Platser: 2

Tilläggsuppgifter: Mika Lehtonen 040 718 7034
mika.lehtonen@vaasa.fi

Motionsgrupp handledare

Arbetsuppgiften är att funktionera som motionsgrupphandledare i olika daghem i Vasas. Arbetstiden är vardagar kl. 9–15 (30h/v.). Arbetsuppgiften inbegriper ledande av motionsstunder på daghem, både inomhus och utomhus och planering av dessa motionsstunder. Arbetstagaren ska ha förutsättningar att vid behov även ge handledning på läger. Som merit räknas förmåga att använda båda inhemska språken, tidigare erfarenhet av instruktionsuppgifter inom idrott för barn samt egen idrottsbakgrund. Arbetet förutsätter möjligheter att förflytta sig från ett ställe till ett annat inom arbetsdagen.

Platser: 2

Tilläggsuppgifter: Mika Lehtonen 040 718 7034
mika.lehtonen@vaasa.fi

Ledare på idrottsläger

Arbetsuppgiften är att vara lägerledare på idrottsläger som riktar sig till barn i åk 1-6. Arbetstiden är vardagar kl. 8–16 (38,75h/vecka). Arbetsuppgifterna inbegriper planering av lägerverksamhetens innehåll, handledning och övervakning, redskapsunderhåll samt rapporteringsuppgifter. Arbetet förutsätter goda idrottsinstruktions-, interaktions- och samarbetsfärdigheter samt aktivitet och en energisk attityd. Behörighetskrav är grundskolan. Studier inom idrottsbranschen, tidigare erfarenhet av instruktionsuppgifter inom idrott för barn samt förmåga att använda båda inhemska språken räknas som merit. Arbetet förutsätter möjligheter att förflytta sig från en lägerplats till en annan inom arbetsdagen.

Arbetsperioden är 28.5-28.6.2020

Platser: 6

Tilläggsuppgifter: Katja Valkki 040 023 5607
katja.valkki@vaasa.fi

Supersome-ambassadör

Supersome-ambassadörens uppgift är att sköta ungdomsservicens kanaler i sociala medier samt se till att ungdomsservicens jippon och verksamhet syns i de sociala medierna.

Platser: 2

Tilläggsuppgifter: Mervi Ahola 040 767 7670
mervi.ahola@vaasa.fi

Den ansvariga ledaren, Future-utlåningen

Den ansvarige ledare ansvarar för den verksamhet som bedrivs av Future. Ansvaret för ledarens uppgifter är att svara på upplåningen av utrustning och se till att utrustningens långivare följer låntagarens regler. Uppdragen inkluderar också kundservice och spela med kunder . Uppgifterna inkluderar även att skapa och underhålla Futures Instagram och snapchat konto, ta hand om synligheten av Futeres händelser på sociala medier och Futures marknadsföring.

Platser: 4

Tilläggsuppgifter: Mervi Ahola 040 767 7670
mervi.ahola@vaasa.fi

Lägerbiträde

TaiKon

Fungera som lägerbiträde på barnens konstläger. Arbetstid 6 t/dag. Arbetet varar 2 veckor / 3 veckor under tiden 1.-18.6.2020.

Platser: 2

Tilläggsuppgifter: Mia Wiik 040 025 6961
taikon(at)edu.vaasa.fi

Vaktmästare

I vaktmästarens arbetsuppgifter ingår att sköta om kundernas och personalens säkerhet, rådgivning av kunder samt hänvisning av dessa till olika ställen inom social- och hälsosektorns olika verksamhetsenheter. Av den till arbetsuppgiften valda förväntar vi oss utbildning inom säkerhetsbranschen samt arbete i kundserviceanda.

Platser: 2

Tilläggsuppgifter: Justo Estupiñan 040 567 4097
justo.estupinan@vaasa.fi

Servicerådgivare i simhallens kassa

Till arbetsuppgifter hör kundtjänstuppgifter vid simhallens kassa, bokning av utrymmen samt att hjälpa till med fakturerings- och arkiveringsuppgifter. Förutsättningarna är att arbetssökande är minst 18 år gammal och har förmågan att använda båda inhemska språken. Arbetet läpas väl exempelvis för studerande inom företagsekonomi eller handelsvetenskap. Arbetsperioden är 11.5.-30.6.20

Platser: 1

Tilläggsuppgifter: Sari Kivelä 040 754 3669
sari.kivela@vaasa.fi

Idrottsinstruktör till uppgifter som simlärare och/eller -övervakare

Arbetet är antingen simundervisning för nybörjare eller längre hunna i förskole- eller lågstadieåldern i Vasa simhall eller simövervakning och instruktör för vattengymnastikgrupper. Behörighetsvillkor är att man är minst 18 år, har studier inom idrottsbranschen och/eller erfarenhet av uppgifter inom simskole- och /eller idrottsgruppsundervisning och  har FSL:s eller Folkhälsans kurs för simlärare eller kurs för simövervakare. Behärskande av båda inhemska språken räknas som merit. Arbetsperioden är 1.6.-28.6.20.

Platser: 4

Tilläggsuppgifter: Sari Kivelä 040 754 3669
sari.kivela@vaasa.fi

Idrottsverksamhetsledare

Till uppgiften hör skötsel, övervakning av handledning i olika idrotsutrymmen.

Platser: 1

Tilläggsuppgifter: Jarkko Tuovinen 040 734 3668
jarkko.tuovinen@vaasa.fi

Medhjälpare på sommarkurs

Vaasa-opisto

Sommarkurs biträde planerar och genomför sommarkursen för invandrarflickor. Sökande förväntas ha goda kunskaper i finska, kreativitet, fysisk aktivitet och intresse för multikulturellt arbete.

Platser: 2

Tilläggsuppgifter: Mirja Asikainen 040 097 3233
mirja.asikainen@edu.vaasa.fi

Café- och museiarbetare

Sommarjobb på Café Kanttorila och Pläkkyri muset, kundtjänst, kassa-arbete, guide jobb, social media uppdatering. https://www.facebook.com/CafeKanttorila/

Platser: 2

Tilläggsuppgifter: Suvi Aho 050 326 8877
suvi.aho@vaasa.fi

Turistinformatör

Visit Vaasa

Vasa stads turistverksamhet sköts av Vasaregionens Turism Ab/Visit Vasa.  Turistinformation ges sommartid vid torginfon och vid turistbyrån och i Vasaregionen. Till arbetsuppgifterna hör att informera om turismutbudet, planering av program, some-uppdateringar, beställning och ordnande av turistbroschyrer, kontors- och försäljningsarbete m.m. Turistinformatörerna ansvarar även b.la. för försäljningsplatserna på torget Arbetet är skiftesarbete, kvälls- och veckoslutsarbete, och körkort är till fördel. Vi värdesätter en person som är utåtriktad, initiativrik, stresstålig och gladlynt samt har god lokalkännedom. Vi värdesätter också de som vill jobba hela sommaren.

Utbildning: Gärna utbildning eller arbetserfarenhet inom turistbranschen eller motsvarande bransch.

Språkkunskaper: finska, svenska och engelska, övriga språk räknas som merit.

Ålder: Sökanden ska ha fyllt 18 år.

Antal platser: 4 st.

Arbetet varar ca 3 mån.

Arbetstid: 36,75 t/vecka

För tiden c. 1.6. – 28.8.2020

Tilläggsuppgifter: Max Jansson, max.jansson@visitvaasa.fi,  tfn 040 533 5083

Sociala medier-ambassadör, Visit Vaasa

Vi söker en positiv sociala medier-ambassadör, som kan producera och behandla bilder samt editera korta videofilmer. Du är nyfiken, kan ta egna initiativ och gillar möten med okända människor samt följer andra användare av sociala medier och själv aktivt producerar material. I våra kanaler använder vi oss av finska, svenska och engelska. Dessutom omfattar jobbet tidvis jobb i vår infopunkt samt övriga kontorsarbeten.

Körkort nödvändigt.

Arbetet varar: ca 7 veckor

För tiden: ca 22.-9.8.2020

Arbetstid: 36,75 t/vecka

Tilläggsuppgifter: Max Jansson, max.jansson@visitvaasa.fi,  tfn 040 533 5083

Hamnvärd

Till arbetsuppgifterna hör att fungera som hamnvärd i Vasa stads officiella gästhamn, som finns i Wasa Segelförenings hamn i Vasklot. Arbetet innefattar mottagande av gästande båtar samt rådgivning. Arbetet är delvis skiftarbete. Arbetet börjar enligt överenskommelse och varar ca 7 veckor. Antal platser: 3 st.

Arbetet varar ca 7 veckor.

För tiden: ca 22.6 – 9.8.2020

Tilläggsuppgifter: Per Strömman, pelle.stromman@gmail.com, tfn 0400 562 408

Språkkunskaper i minst finska och svenska, andra språk räknas som merit. Körkort nödvändigt.