Förbigå menyn

Welcome Steps

Welcome Steps är ett projekt för utvecklande av handlednings- och rådgivningstjänsterna för invandrare. Utvecklingsprojektet finansieras av Arbets- och näringsministeriet och Vasa stads sysselsättningsservice. Welcome Steps pågår ett år under tiden 1.9.2020–31.8.2021. Målgruppen är alla invandrare, oberoende av orsak till flytten eller ställning på arbetsmarknaden med beaktande av likabehandlings- och jämställdhetsperspektivet.

 

Syftet med projektet är att främja integrationen och etableringen av alla invandrare i Vasa med ett samarbetsnätverk samt utveckla tillgången till och effektfullheten för handlednings- och rådgivningstjänster med låg tröskel. Målet är även att utveckla digitaliseringen och tillgängligheten beträffande Welcome Offices handlednings- och rådgivningstjänster.

Syftet är att identifiera klienternas olika livssituationer och servicebehov. Vi kartlägger de tjänster som redan finns och utvecklar nya samt hänvisar invandrare på ett kundorienterat sätt och vid rätt tidpunkt till tjänster enligt behoven.

Inom projektet ordnas infomöten och utbildningar både för målgruppen och för samarbetsparterna, t.ex. myndigheter, föreningar och företag. Projektet kartlägger och utvecklar klientstigarna bl.a. via utbildning ut i arbetslivet.

Welcome Office erbjuder invandrare handlednings- och rådgivningstjänster med låg tröskel utan tidsbokning i korta och brådskande ärenden. Welcome Office hänvisar och bokar vid behov tider till Welcome Steps-projektet.

Welcome Steps erbjuder invandrare service med tidsbokning i mer omfattande ärenden, t.ex.:

  • Initialintervjun
  • Behovskartläggning
  • Ifyllning av blanketter (FPA, uppehållstillstånd, ansökan om medborgarskap)
  • Uppbyggnad av stigar ut i arbetslivet
  • Studier i finska
  • Utbildning/arbete
  • Hobbyer/fritid

Service på språken: finska, svenska, engelska.

Boka en tid!

Kontaktuppgifter:

Projektchef Jaana Oba

+358 40 646 3391 / jaana.oba@vasa.fi

Projektarbetare Päivi Ilmonen

+358 40 589 9546 / paivi.ilmonen@vasa.fi

Welcome Office

+358 40 569 6046 / welcome.office@vasa.fi

Facebook

Ota yhteyttä