Förbigå menyn

Kom och jobba inom social- och hälsosektorn i Vasa

Hör du kallelsen till världens viktigaste jobb? Vad bra, du hörde rätt! Här i Vasa behöver vi flera ivriga yrkesmänniskor inom social- och hälsovårdssektorn som är genuint intresserade av att hjälpa människor. Vårt mål är att vara världens lyckligaste stad och just din arbetsinsats saknar vi för att kunna sörja för stadsbornas hälsa och välmående på bästa möjliga sätt!

Vasa stads social- och hälsosektors enheter övergår till samkommunen för Österbottens välfärdsområde från och med 1.1.2022. Österbottens välfärdsområdes lediganslagna platser hittas härefter på Välfärdsområdets www-sidor: www.osterbottensvalfard.fi

Vi har att välja emellan! Du kan arbeta:

  • vid serviceboendeenheter för seniorer
  • inom hemservicen och hemsjukvården
  • vid stadssjukhuset
  • på hälsostationerna
  • vid skol- och elevhälsovården, skol- och studerandehälsovården, moderskaps- och barnrådgivningarna, tandklinikerna, olika enheter inom socialservicen, familjerådgivningen

Hos oss arbetar cirka 2000 yrkesmänniskor inom social- och hälsosektorn med Vasabornas hälsa, sociala välmående och säkerhet.

Vikariat och kortjobb

Gillar du varierande arbetsdagar, att hjälpa andra och lära dig nya saker? Sök ett vikariat på Vasa stad, du får göra ett viktigt arbete! Vi kan erbjuda kortjobb och vikariat av olika längd för vårdare och sjukskötare samt studerande i branschen. Du kan påverka dina arbetstider och arbeta flexibelt t.ex. vid sidan av studierna. Vikariat för vårdare och sjukskötare finns inom hemvården, hemsjukhuset, hemförlovningsteamet, serviceboendet, hälsoservicen, servicen för personer med funktionsnedsättning samt på stadssjukhusets olika avdelningar.

För uppgifterna som sjukskötare förutsätter vi sjukskötarexamen. Vikariaten kan också sökas av studerande inom branschen med tillräckligt många studiepoäng (140 sp). För arbetet som närvårdare förutsätter vi godkända studier inom branschen. För vikariaten som närvårdare beaktar vi även sjukskötarstuderande i början av sina studier samt socionomstuderande för arbete inom hemvården och servicen för personer med funktionsnedsättning. Sök ett vikariat via kuntarekry.

Vasa är vackert och internationellt

Vasa är en internationell stad vid havsstranden där det finns något att göra för alla åldrar! Kulturobjekten är över 20 på en radie av en kilometer från torget. Här är det bra för barnen att växa upp och också vuxna kan utöva hobbyer, naturen är nära och servicen finns på en cykelturs avstånd om de inte finns alldeles bredvid. Naturen är av världsklass, Kvarkens skärgård är Finlands enda naturarvsobjekt på Unescos världsarvslista. Du vet väl också att Vasaregionen har Finlands högsta sysselsättningsgrad?  Eller att här bor människor från över 120 länder? Jobb finns det alltså för alla smaker och inriktningar.

Målet för Vasa är att ha Finlands lyckligaste invånare. Kom med och gör våra invånare lyckliga! I höst koras världens lyckligaste människa hos oss. I Vasa vill vi på riktigt satsa på invånarnas och de anställdas lycka; som enklast alltså på det att de har sina saker ordnade, något konstigare är det inte fråga om. Men det är inte bara floskler, därför har det skrivits in också i stadens strategi.

Vad kan vi erbjuda dig?

Du behöver inte göra arbetet ensam

Det är ansvarsfullt och krävande att arbeta inom social- och hälsosektorn, men du behöver inte göra det ensam. Arbetet görs tillsammans och gemensamt i en mångprofessionell arbetsgemenskap. Du kan få hjälp och stöd av medlemmarna och cheferna i ditt team och av andra professionella inom sektorn. För oss är du en del av en mångprofessionell och yrkesskicklig arbetsgemenskap som drar åt samma håll och utvecklas tillsammans.

Möjlighet att påverka det egna arbetet

Visserligen styrs också social- och hälsosektorn av lagar och förordningar, men mycket rum lämnas också för egna idéer och tankar! Arbetet hos oss erbjuder en ypperlig möjlighet att få göra ett arbete, där du själv får planera, genomföra och utveckla ditt arbete. När man har en trevlig boningsort och passionerat får göra det jobb man har önskat sig, är de grundläggande pusselbitarna i livspusslet ganska bra samlade.

Mångsidiga arbetsuppgifter

Arbetsdagarna innehåller många olika och varierande arbetsuppgifter, som för sin del gör att arbetet hålls intressant. I ditt arbete får du träffa människor i alla åldrar och olika livssituationer och det berikar vardagen och livar upp arbetsdagen.