Förbigå menyn

Handel och ekonomi

Vasa står i spetsen för utbildning av experter inom handel och ekonomi. Om du är intresserad av handel och ekonomi, lönar det sig att bekanta sig med högskolorna i Vasa.

Vasa universitet utbildar experter och ledare inom handelsvetenskap. Det finns en mångfald av utbildningsprogram: ledning och organisation, redovisning och finansiering, marknadsföring, handelsrätt, nationalekonomi, informationsvetenskap samt teknisk kommunikation. Man kan också ta magisterexamen i ekonomiska vetenskaper i programmen International Business, Finance, Strategic Business Development och Industrial Management. Vasa universitet är en av de största aktörerna inom handelsvetenskapsbranschen i Finland.

Vasa universitet hemsidor.

Vid Handelshögskolan i Vasa kan du välja mellan fem olika huvudämnen: finansiell planering, företagsanalys, ekonomirätt, marknadsföring och redovisning.

Hanken Svenska handelshögskolan hemsidor.

I VAMK kan du specialisera dig på internationell handel, marknadsföring, ekonomiförvaltning eller justitieförvaltning. Om du är intresserad av internationella uppgifter kan du även avlägga hela examen på engelska.

Vaasan ammattikorkeakoulu hemsidor.

Vid Vaasan ammattikorkeakoulu VAMK kan du specialisera dig på internationell handel, marknadsföring, ekonomiförvaltning eller justitieförvaltning. Om du är intresserad av internationella uppgifter kan du även avlägga hela examen på engelska.

VAMKs hemsida

Novia är en svenskspråkig yrkeshögskola där man kan avlägga tradenomexamen i ekonomiförvaltning, internationell handel och justitieförvaltning. På engelska kan man ta examen i Master of Business Administration-utbildningsprogrammet.

Yrkeshögskolan Novia hemsidor.

De som utexamineras från högskolorna i Vasa med examen i handel är experter inom affärslivet. Att få arbete efter studierna är inte heller svårt, eftersom utbildningen uppfyller utmärkt arbetslivets behov.