Du är här

Om Vasa

Utbildning på andra stadiet

Vasa stads organisation för utbildning på andra stadiet ordnar grundläggande yrkesutbildning, yrkesinriktad påbyggnadsutbildning och yrkesinriktad fortbildning för unga och vuxna samt gymnasieutbildning för unga och vuxna.

Undervisningsspråken i alla dessa utbildningar är finska, svenska och engelska.

Yrkesläroanstalter inom utbildningen på andra stadiet är Vasa yrkesinstitut och Vasa vuxenutbildningscenter. Gymnasieutbildning ordnas av Vaasan lyseon lukio och Vasa gymnasium. För gymnasiernas vuxenutbildning ansvarar Vaasan lyseon lukio och Aftis.

Läroanstalterna, som alla har en egen rektor, lyder under utbildningsnämnden för andra stadiet. Läroanstalterna har en gemensam förvaltning som leds av ledande rektorn.

Vasa stad är också med i samkommunen Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur. Yrkesakademin i Österbotten, som hör till samkommunen, ordnar grundläggande yrkesutbildning, yrkesinriktad påbyggnadsutbildning och yrkesinriktad fortbildning för unga och vuxna på svenska.

Gymnasiestudier kan inom Vasa stad dessutom genomföras vid Vasa Rudolf Steinerskola och Vasa övningsskolas gymnasium.

NuoretTaiteidenYössä640x427KatjaLösönen