Du är här

Om Vasa

Utbildningsnämndens ledamöter

Utbildningsnämnden har elva (11) ledamöter och varje ledamot har en personlig ersättare. Fullmäktige väljer ordförande och vice ordförande bland nämndens ledamöter. Ordförande och vice ordföranden ska vara fullmäktigeledamöter eller -ersättare. Av nämndens ordinarie ledamöter ska minst åtta (8) vara fullmäktigeledamöter eller -ersättare.

ordförande  Juha Silander
vice ordförande  Lotta Alhonnoro
närvaro- och rösträtt ungdomsfullmäktige, ordföranden för finskspråkiga- och svenskspråkiga sektion
föredragande Ahonpää Tuula, Sannasirkku Autio, Christina Knookala, Anne Levonen, Jaakko Perttu, Åsa Stenbacka
stadsstyrelsens representant Anne Salovaara-Kero
ungdomsfullmäktiges representant 1.1.2019 - 31.12.2020
ungdomsfullmäktiges ersättare 1.1.2019 - 31.12.2020
protokollförare  Sari Tarvonen
period  1.6.2017 - 31.5.2021

parti
ledamöter 11 ersättare 11
SFP
Marit Nilson-Väre  Heidi Svartsjö
Jan Koskinen  Tomas Näsman
Calle Koskela  Olli Aalto
Linnea Hasselblatt  Tiina Puharinen-Finne
SDP
Marianne Waltermann  Jonna Lindqvist
Matias KvistDaniel Granqvist
Saml
Leena Ollila  Jaakko Koskela
Juha Silander  Maria Järlström
Sannf
Matti Anttonen  Marja-Leena Mäkynen
Gröna
Lotta Alhonnoro  Tomi Paalosmaa
VÄNST
Aino Akinyemi  Tomi Kaunismäki

protokoll som tillhör denna sida:
s
tadsfullmäktige 11.2.2019 1 Katja Angelot, Aino Akinyemi
stadsfullmäktige 23.4.2018 25 Pi Sundell, Tiina Puharinen-Finne
stadsfullmäktige 12.6.2017 67 val

länkar som tillhör denna sida:
Utbildningsnämnden
Föredragningslistor och protokoll och tjänsteinnehavarbeslut
Utbildningsnämnden, finskaspråkig sektion
Utbildningsnämnden, svenskspråkig sektion

annat:
Utbildningsnämnden = KoLa