Du är här

Upplev Vasa

Utrymmen och uthyrning

Det är möjligt att hyra ut Kulturhuset Fanny till olika tillställningar ex. fester-, möten och evenemang.

Lediga utrymmen kan ses via WebTimmi-kalendern.

Förfrågningar och bokning
stadshusets expeditionsmästare
tfn 040 501 0240
fanny(at)vaasa.fi

 

Invaluiska

Ingångsramp till hands.

Invahissi kaupungintalolla

Det finns en invalid toalett i huset.

**********

Hyrespriser (från 1.4.2017):

Utomstående hyresgäster (i priserna ingår moms 24 %) 

Festsal                                                            pris
                      1 timme                                     40,00         
                      dygn kl. 8-23                             350,00
                      veckoslut fre kl. 20-sön kl. 11   400,00

Övriga utrymmen, 1 timme                             25,00                                                   

Kultur- och mångkulturella föreningar (i priserna ingår moms 24 %)

Festsal                                                              pris
                      1 timme                                       30,00            
                      dygn kl. 8-23                               250,00
                      veckoslut fre kl. 20-sön kl. 11     300,00

Övriga utrymmen, 1 timme                               20,00

Stadens förvaltningar (moms 0 %)

Festsal                                                             pris
                      1 timme                                     15,00            
                      dygn / veckoslut                        250,00

Övriga utrymmen, 1 timme                             15,00

Städning                                                           pris

OBS! min. 2 timmar
Vardag, 1 timme                                                31,00
Lördag, 1 timme                                                35,00
Söndag/helg, 1 timme                                       42,00


**********

Festsal:

Festsalen är Kulturhusets största utrymme. Salen lämpar sig för både för sin storlek och teknik bl.a. för teater. och dansföreställningar, konserter, bröllop och övriga tillställningar.

 • Platser: 160 personer (stolar), 200 personer (utan stolar)
 • Storlek: salen 204,5 m2, scenen 46,5 m2
   

Klubbrum (109):

Husets klubbrum lämpar sig för mindre föreläsningar och skolningar.

 • Platser: ca 20 personer
 • Läge: 1. våningen
 • Storlek: 40 m2
   

Klubbrum (113)

 • Platser: ca 30 personer + 50 personer (rummet kan delas med en mellanvägg)
 • Läge: 1. våningen
 • Storlek: 86 m2

 

**********

 

Kulturhuset Fannys användningsregler och hyresvillkor

 

1. Hyrestagaren är ansvarig för säkerheten under tillställningen och bekantar sig med husets säkerhets- och räddningsplan.

2. Hyrestagaren undertecknar ett hyresavtal och undertecknaren är den person som ansvarar för ordnandet av tillställningen, upprätthållandet av ordningen och iakttagandet av regler.

3. Hyrestagaren ansvarar för att husets dörrar är låsta under tillställningen och för att de stängs efter att tillställningen slutat. Kulturtjänsterna meddelar hyrestagaren om det samtidigt finns andra aktörer i huset och hur man i detta fall ska gå tillväga.

4. Hyrestagaren ansvarar för att ansöka om behövliga tillstånd för tillställningen och för att säkerheten säkerställs under tillställningen.

5. En bokning är bindande. Bokningen kan avgiftsfritt annulleras senast 7 dagar före den inbokade tiden. Om bokningen annulleras senare, debiteras kunden 50 % av det överenskomna hyrespriset.

6. Om bokningen förutsätter innehav av nycklar, hämtas nycklarna hos stadshusets expeditionsmästare på adressen Senatsgatan 1 enligt överenskommelse och returneras till samma ställe. Hyrestagaren ersätter kostnaderna som orsakas av att nyckeln eventuellt förkommer.

7. Lokalerna ska efter tillställningen vara i det skick som de var när de togs emot, borden och stolarna ska ha flyttats tillbaka på sina platser. Städtillbehör finns i kulturhuset Fanny. Om användaren försummar skyldigheten att återställa och städa de allmänna utrymmena, fakturerar Kulturtjänsterna användaren enligt en prislista.

8. Hyrestagaren ersätter söndrade, förstörda eller försvunna föremål. Hyrestagaren är skyldig att anmäla skador som denna förorsakat eller inventarier som gått sönder. Denna anmälan ska göras senast påföljande vardag efter tillställningen på adressen fanny@vaasa.fi

9. Det är absolut förbjudet att röka inomhus.

10. Marschaller eller öppen eld får inte tändas.

11. Kulturhuset Fanny är inget officiellt utskänkningsområde (ingen alkoholförsäljning).