Du är här

Upplev Vasa

Utrymmen och uthyrning

Det är möjligt att hyra ut Kulturhuset Fanny till olika tillställningar ex. fester-, möten och evenemang.

Lediga utrymmen kan ses via WebTimmi-kalendern.

Förfrågningar och bokning
stadshusets expeditionsmästare
tfn 040 501 0240
fanny(at)vaasa.fi
 

Invaluiska

Ingångsramp till hands.

Invahissi kaupungintalolla

Det finns en invalid toalett i huset.

**********

Hyrespriser:

1. Utomstående hyresgäster (i priserna ingår moms 24 %) 

Festsal                                                            pris
                      1 timme                                     40,00         
                      dygn kl. 08.00-02.00                 350,00
                      veckoslut: fre kl. 20-sön kl. 11   400,00

Övriga utrymmen, 1 timme                             25,00                

Städning                                                           pris

OBS! min. 2 timmar
Vardag, 1 timme                                                35,00
Lördag, 1 timme                                                40,00
Söndag/helg, 1 timme                                       50,00

2. Kultur- och mångkulturella föreningar (i priserna ingår moms 24 %)

Festsal                                                              pris
                      1 timme                                       30,00            
                      dygn kl. 08-02                             250,00
                      veckoslut: fre kl. 20-sön kl. 11     300,00

Övriga utrymmen, 1 timme                               20,00

Städning                                                           pris

OBS! min. 2 timmar
Vardag, 1 timme                                                35,00
Lördag, 1 timme                                                40,00
Söndag/helg, 1 timme                                       50,00

3. Stadens förvaltningar (moms 0 %)

Festsal                                                             pris
                      1 timme                                     20,00            
                      dygn / veckoslut                        250,00

Övriga utrymmen, 1 timme                             15,00

Städning                                                           pris

OBS! min. 2 timmar
Vardag, 1 timme                                                28,00
Lördag, 1 timme                                                30,00
Söndag/helg, 1 timme                                       40,00

4. Annat

- Om hyrestagaren försummar att ställa bord och stolar tillbaka och lokalerna efter tillställningen är inte i det skick som de varit då de mottogs: 40,00 €                                   
- Avbokad bokning, mindre än 7 dagar: kunden faktureras 50 % av den överenskomna hyran
- Falsklarm och onödig besök; enligt Verifis prislista
- Om nyckeln tappas bort; avskilt pris
**********
I huset finns ett Sonera 4G-nätverk.

Festsal:

Festsalen är Kulturhusets största utrymme. Salen lämpar sig för både för sin storlek och teknik bl.a. för teater. och dansföreställningar, konserter, bröllop och övriga tillställningar.

 • Platser: 160 personer (stolar), 200 personer (utan stolar)
 • Storlek: salen 204,5 m2, scenen 46,5 m2
   

Klubbrum (109):

Husets klubbrum lämpar sig för mindre föreläsningar och skolningar.

 • Platser: ca 20 personer
 • Läge: 1. våningen
 • Storlek: 40 m2
   

Klubbrum (113)

 • Platser: ca 30 personer + 50 personer (rummet kan delas med en mellanvägg)
 • Läge: 1. våningen
 • Storlek: 86 m2