Du är här

Om Vasa

Utvärderings- och revisionsberättelser

Utvärderings- och revisionsberättelser

Räkenskapsperioden 2018

 

Utvärderingsberättelsen

 

Revisionsberättelsen

 

Räkenskapsperioden 2017

 

Utvärderingsberättelsen

Revisionsberättelsen

 

Räkenskapsperioden 2016

Revisionsberättelsen

 

Räkenskapsperioden 2015

Utvärderinsberättelsen

Revisionsberättelsen