Du är här

Om Vasa

Utvecklande av förvaltningen

Utvecklandet av förvaltningen är i stadens organisation verksamhet som hör till ledningen av den normala linjeorganisationen

Utvecklandet av stadens organisation och ledningssystem (både förtroende- och tjänsteinnehavarorganisationen) som en helhet hör till stadsutvecklingens verksamhetsområde likaså erbjudande av sakkunnighjälp till olika förvaltningar och förmän i anslutning till utvecklandet av förvaltningen.  

Med ett fortsatt utvecklande av förvaltningen strävar man efter att stadens förvaltningsmaskineri ska vara så modernt, fungerande, effektivt och ekonomiskt som möjligt.

Hallintotalo