Du är här

Om Vasa

Utvecklande av staden

Vi utvecklar i dag ett framgångsrikt Vasa för framtiden. Växande bostads- och företagsområden, utvecklande av logistiken på land, till havs och i luften samt innovationer och regionalt samarbete skapar en grund, på vilken lyckliga liv kan byggas. Vasa är redan nu Nordens energihuvudstad. Det innebär att staden förutom en konkret koncentration inom energibranschen också har övergripande livskraft, som syns bland annat som ett bra sysselsättningsläge, innovativitet och social jämlikhet.

Utvecklingsverksamhet som separat verksamhet innebär bland annat specifika utvecklingsprojekt, såsom INKA-programmet och tillväxtavtalet. Speciell utvecklingsverksamhet finns i stadens många förvaltningsenheter. Stadsutvecklingsenheten handhar stadens näringslivspolitik, strategiarbetet, förvaltningsstrukturen och utvecklandet av informationsproduktionen samt den regionala intressebevakningen.

Kommuninvånarna kan delta i utvecklandet av staden genom politiskt deltagande. Dessutom är mångsidigt deltagande i utvecklandet av medborgarsamhället och föreningsverksamheten ett sätt att utveckla staden så att den blir allt bättre. Kommuninvånarna kan ta initiativ och ge förslag i ärenden som de anser är viktiga.

Inom många av kommunens funktioner finns lagstadgad informationsskyldighet. Till exempel i planläggningsprocessen är förfarandet med hörande av invånarna alltid obligatoriskt. I sådana här sammanhang kan kommuninvånarna inverka på utvecklandet av staden. Man kan också om man vill framföra sin åsikt anonymt.

Tyttökadulla