Du är här

Om Vasa

Hållbar utveckling

En hållbar utveckling är en fortgående och styrd förändring, vars syfte är att trygga goda levnadsmöjligheter för nuvarande och kommande generationer. Hållbar utveckling omfattar ekologisk hållbarhet, ekonomisk hållbarhet samt social och kulturell hållbarhet.

Målet är ett kolneutralt Vasa 2035

Vasa stad har svarat på utmaningarna för en hållbar utveckling genom att sätta som mål att vara en kolneutral stad år 2035. Målet anknyter till energi- och klimatprogrammet, som stadsfullmäktige godkände 1.2.2016. Kolneutralitet betyder att staden producerar bara så mycket koldioxidutsläpp som den binder från atmosfären. 

Målet är högt ställt eftersom Vasa tänker bli den första kolneutrala staden i Finland. För att nå målen förutsätts att hela stadsorganisationen och de aktörer som verkar på stadens område engagerar sig.

Vasas färdplan för resurssmarthet

Konsumtion och utsläpp

Avtal och sammanslutningar

Klimatförändring

Hållbara val i vardagen (Motiva)
Energirådgivning för konsumenter (Motiva)

 

fisu_logo.png

Aktuellt