Du är här

Om Vasa

Projekt

Stadens verksamhet utvecklas genom projekt. Med projekt skapas nya innovationer och idéer utvecklas till verksamhetsmodeller. Projekten stöder stadsorganisationens egna verksamhetsplaner och strategi.

Projekt som som finansieras med extern finansiering gagnar flera aktörer. Målet för dem är att hitta lösningar på problem som är gemensamma för oss alla.

Projekt där staden deltar kan vara t.ex. utvecklande av personalens kompetens, sporrande av skoleleverna att motionera, främjande av stadsbornas hälsa, förbättrande av logistikrutterna, stärkande av förvaltningens effektivitet eller ibruktagande av förnybar energi.

Pågående projekt hittar du undersidorna till denna sida.

Pågående och avslutade projekt med extern finansiering finns i projektregistret http://hanke.vaasa.fi/ui/Hankkeet.aspx?lang=sv-FI 

Aktuellt