Du är här

Om Vasa

Kommunindelningsutredningar och -sammanslagningar

Vasa stad har deltagit i kommunindelningsutredningar flera gånger. I och med det riksomfattande KSSR-projektet inleddes också i Vasa en kommunstrukturutredning. Som ett resultat av den meddelade Lillkyro kommun att den ville ansluta sig till Vasa. Det här genomfördes från 1.1.2013, fastän det inte fanns någon gemensam landgräns. År 2014 genomfördes en särskild kommunindelningsutredning på uppdrag av Finansministeriet och kommunindelningsutredare var Ossi Repo och Jan-Erik Enestam. Utredningen var färdig 30.12.2014.

På den här sidan finns samlat slutrapporterna för kommunindelningsutredningarna – KSSR, kommunsammanslagningen med Lillkyro (2010-2012) och den särskilda kommundelningsutredningen (2014).

Pappersversioner och annat material om kommunindelningsutredningarna kan fås från kaupunkikehitys(at)vaasa.fi.

 

Särskild kommunindelningsutredning 2014 – Jan-Erik Enestam och Ossi Repo

Storkyro, Laihela, Korsholm, Korsnäs, Vörå, Kristinestad, Närpes, Kaskö, Malax, Vasa

Kommunindelningsutredningens slutrapport (delarna 1, 2, 3).

Förslaget, del 1

Samgångsavtalet för Vasa området, del 2

Utredningsdelen, del 3

 

Arbetsgruppernas slutrapporter:

Demokrati- och framtidsgruppen

Berednings- och livskraftsarbetsgruppen

Ekonomiarbetsgruppen

Arbetsgruppen för social- och hälsovård   BILAGORNA

Tekniska sektorns arbetsgrupp

Personalarbetsgruppen   BILAGA 1 (Rekrytering, Kaskö, Kristinestad, Närpes)  BILAGA 2 (Rekrytering, Vasa området, 7 kommuner) BILAGA 3 (Rekrytering, Vasa området)

Arbetsgruppen för bildningsväsendet  BILAGA 1 (1-6 år)   BILAGA 2 (7-15 år)   BILAGA 3 (16-18 år)

ICT-slutrapport

 

Kommunsammanslagning av Vasa och Lillkyro – Harry Bondas

Slutrapport

Sammanslagningsavtal mellan Vasa och Lillkyro + Investerings- och utvecklingsprogram

Kommunstrukturutredning

 

KSSR-projektet i Vasaregionen – Siv Sandberg och Anita Niemi-Iilahti

Slutrapport del 1
Slutrapport del 2
Slutrapport del 3