Du är här

28.2.2018 - 15:54

Ansökan till klubbverksamhet vid öppna daghem

_mg_1392.jpg
Klubben är avsedd för 2.5–5 åriga barn bosatta i Vasa som inte har kommunal dagvårdsplats. Ansökningstiden till klubben, som börjar på hösten, är 12.3–3.4.2018.

Klubben är ett bra alternativ för barn som inte är i behov av dagvård utan annan regelbunden verksamhet i grupp. Den samlas två eller tre gånger i veckan, 3–4 timmar åt gången.

Till klubben tas 16 barn. Stödet för hemvård av barn bibehålls även om barnet deltar i klubbverksamheten.

Ansökningstiden till klubben, som börjar på hösten, är 12.3–3.4.2018. Ansökningar kan dock lämnas in året runt. Till de som har fått en klubbplats skickas ett beslut hem i april.

Ansökan sker i första hand elektronisk på webbsidan: www.vaasa.fi/sv/smabarnspedagogikens-elektroniska-arendehantering

 

Tilläggsuppgifter om klubbverksamhet samt avgifter fås:

på adressen www.vaasa.fi/sv/tjanster/oppen-smabarnspedagog

eller

av servicechef Ritva Lähde, tfn 325 2695, ritva.lahde(a)vaasa.fi

 

Senaste