Du är här

28.2.2018 - 15:54

Ansökan till klubbverksamhet vid öppna daghem

_mg_1392.jpg
Klubben är avsedd för 2.5–5 åriga barn bosatta i Vasa som inte har kommunal dagvårdsplats. Ansökningstiden till klubben, som börjar på hösten, är 12.3–3.4.2018.

Klubben är ett bra alternativ för barn som inte är i behov av dagvård utan annan regelbunden verksamhet i grupp. Den samlas två eller tre gånger i veckan, 3–4 timmar åt gången.

Till klubben tas 16 barn. Stödet för hemvård av barn bibehålls även om barnet deltar i klubbverksamheten.

Ansökningstiden till klubben, som börjar på hösten, är 12.3–3.4.2018. Ansökningar kan dock lämnas in året runt. Till de som har fått en klubbplats skickas ett beslut hem i april.

Ansökan sker i första hand elektronisk på webbsidan: www.vaasa.fi/sv/smabarnspedagogikens-elektroniska-arendehantering

 

Tilläggsuppgifter om klubbverksamhet samt avgifter fås:

på adressen www.vaasa.fi/sv/tjanster/oppen-smabarnspedagog

eller

av servicechef Ritva Lähde, tfn 325 2695, ritva.lahde(a)vaasa.fi

 

Senaste

hyllyjä pääkirjastossa
21.9.2018
Våren 2018 genomfördes bibliotekens landsomfattande användarenkät och resultaten är nu klara. Vasa stadsbibliotek fick skolvitsord 8.85 för sin service och verksamhet. Vitsordet är en aning bättre än...