Du är här

1.2.2018 - 10:23

Ansökan till språkbad och engelskspråkig småbarnspedagogik börjar

vaasa_lansimetsan_koulu_s6a3330_633x320_losonen.jpg
Ansökningstiden till språkbadsundervisning på svenska språket samt till undervisning på främmande språk (engelska) inom småbarnspedagogiken för barn födda år 2013 börjar 6.2.

Ansökan ifylls elektroniskt på stadens webbplats under tiden 6–20.2.2018. Ansökningar som kommer in utanför ansökningstiden beaktas inte.

Som första alternativ kan väljas endast ett alternativ, antingen språkbad på svenska språket eller småbarnspedagogik på främmande språk (engelska).

Till språkbad på svenska språket tas 66 barn, varav man bildar 3 grupper. Språkbadsundervisning ges vid Satamapuiston päiväkoti och Huvikummun päiväkoti.

Småbarnspedagogik på främmande språk (engelska) ges vid köpservicedaghemmet English Playschool, där det finns 21 platser.
 

Elektronisk ansökan och ytterligare information:  

I språkbadsansökan väljer man ”Kielikylpypäiväkoti” som verksamhetsenhet, och i ansökan om småbarnspedagogik på främmande språk (engelska) väljer man English Playschool” som verksamhetsenhet. Ansökningar som inlämnats till andra verksamhetsenheter beaktas inte.

 

Närmare uppgifter ger:

Språkbad på svenska språket:
Daghemsföreståndare Minna Herttua-Niemi (Huvikummun päiväkoti), tfn 040 765 5769, minna.herttua-niemi@vaasa.fi
Daghemsföreståndare Mia Jokipii (Satamapuiston päiväkoti), tfn 0400 697 177, mia.jokipii@vaasa.fi

Småbarnspedagogik på främmande språk (engelska):
Servicechef Merja Martin, tfn 0400 690 010, merja.martin@vaasa.fi

Senaste