Du är här

12.2.2018 - 9:08

Familjer med 4-åriga barn har möjlighet att delta i THL:s undersökning

Äiti ja lapsi pulkkamäessä
Institutet för hälsa och välfärd (THL) samlar information om 4-åriga barns och deras familjers välfärd och serviceupplevelser. Föräldrarna får undersökningsmaterialet och kan ge sitt samtycke till undersökningen i samband med barnets 4-årsgranskning vid barnrådgivningen under februari-oktober.

– Det skulle vara roligt om så många föräldrar till 4-åringar som möjligt också i Vasa skulle delta i den här riksomfattande undersökningen, säger avdelningsskötaren för Vasa stads barnrådgivningar Elisa Finne.

I Vasa är antalet 4-åriga barn totalt ca 730. Undersökningen görs under februari-oktober, så det finns möjlighet för ungefär 490 barn att delta i undersökningen. Det är givetvis frivilligt att delta.

Den här undersökningen Barns hälsa, välfärd och service (LTH) som riktas till 4-åriga barns familjer är en del av programmet för utveckling av barn- och familjetjänster (LAPE) vid beredningen av landskapsreformen.

LTH-undersökningens mål är att producera mångsidiga uppföljningsuppgifter om små barns och deras familjers välfärd, hälsa samt användning av service och serviceupplevelser. Uppgifterna samlas in av föräldrar, barnrådgivningens hälsovårdare och ur register.

www.thl.fi/lth 

 

Relaterade artiklar: 

Senaste