Du är här

2.5.2017 - 10:32

Föreningar och sammanslutningar med på talko för utrotande av gråbo och jättebalsamin

Jättipalsami
Grönområdesenheten ger föreningar och sammanslutningar möjlighet att delta i rensningen av jättebalsamin och gråbo från stadens grönområden och närskogar. För utfört talkoarbete betalas en talkoersättning som motsvarar arbetets omfattning och art.

Enligt grönområdeshortonom Leila Roininen väcker jättebalsaminens kraftiga utbredning och gråbons allergena egenskaper stor oro i Vasa.

Rensningen av jättebalsamin genomförs under tiden 22.5–2.7.2017 och rensningen av gråbo under tiden 26.6–30.7.2017.

Talkoersättning till föreningar och sammanslutningar

Intresserade föreningar och sammanslutningar kan kontakta Grönområdesenheten per e-post viheralueyksikko@vaasa.fi. Anmälning till rensningen av jättebalsamin senast 31.5 och till rensningen av gråbo senast 21.7.

Föreningen kan själv föreslå ett invaderat område som ska rensas och staden är också beredd att föreslå områden där arbetena kan utföras. Närmare instruktioner ges i samband med påbörjandet av arbetet.

Föreningen bör ha en gällande talkoförsäkring. För utfört talkoarbete betalas en talkoersättning som motsvarar objektets omfattning och art.

Det lönar sig att omedelbart avlägsna främmande arter som sprider sig kraftigt

Miljöinspektör Esa Hirvijärvi berättar att jättebalsaminen är en främmande art som har spridit sig i den finländska naturen från trädgårdar och som ursprungligen inte har funnits i naturen. Utbredningen minskar naturens mångfald och rekreationsvärde.

– De främmande arterna fröar av sig och sprider sig kraftigt. Det är klokast att genast ta bort växterna när de upptäcks. På det sättet förhindras fröspridning, berättar Hirvijärvi.

Ytterligare information

om talko och genomförandet av det praktiska arbetet:     
grönområdeshortonom Leila Roininen, tfn 0400 959179/Kommuntekniken, Grönområdesenheten

om främmande arter:
miljöinspektör Esa Hirvijärvi, tfn 040 7775176/Miljösektorn   

Foto: Terhi Ryttäri / Syke

Senaste