Du är här

19.4.2017 - 12:33

Med ett stort hjärta (Suurella syrämmellä) evenemang i Lillkyro 27.4

Kuva lastenneuvolasta nuken terveystarkastuksesta
Som en del av programmet under Hjärtveckan ordnas för Lillkyroborna ett hälsofrämjande evenemang. Människor i alla åldrar är välkomna till evenemanget, som är gratis. I evenemanget bjuds de 200 första på laxsoppa. Man får även kramas under evenemanget.

PROGRAM:

Lillkyro apotek (adress: Heikkiläntie 1)

  • Kl. 12 – 13 kontroll av lungor och information om tobaksavvänjning

Lillkyro hälsostation (adress: Lillkyrovägen 18)
 

  • Kl. 15—19 information för barnfamiljer om MLL:s och Vasa Settlementföreningsverksamhet i Lillkyroområdet
  • Nallerådgivning (ta med egen nalle)
  • Hoppslott
  • Kl. 16.30 och 17.30 musikalisk grodsagostund (ordnas av Vasa stadsbibliotek)
  • Blodtrycks- och inbodymätningar för vuxna, kontroll av lungor och information om tobaksavvänjning

Det lönar sig att kontrollera lungorna

Rökare och före detta rökare kan under evenemanget kartlägga sin risk att insjukna i kroniskt obstruktiv lungsjukdom (COPD) som är den vanligaste långvariga och obotliga sjukdomen som härstammar från rökning och som förstör lungorna. Symptomen är bl.a. tobakshosta, ökad slemutsöndring, återkommande luftvägsinfektioner samt andnöd vid ansträngning. Enligt uppskattning kan t.o.m. 50 % av rökarna insjukna i COPD under sin livstid. En del har insjuknat utan att veta om det. COPD är den fjärde vanligaste sjukdomen i världen som leder till död.

Många instanser deltar i evenemanget

Ansvarsanordnaren för evenemanget är Vasa stads enhet för hälsofrämjande. I samarbetet deltar Lillkyro hälsostation, Lillkyro områdesnämnd, Kyrönmaan Sydänyhdistys, Vähänkyrön yhdistys av MLL i Österbotten, Vasa Settlementförening, studerande från VAMIA, GSK och Lillkyro Apotek.

Senaste