Du är här

13.6.2018 - 9:22

Skolorna satsar på förebyggande arbete

vaasa_koulu.jpg
Vasa stad inrättar åtta nya tjänster och befattningar som skolpsykolog och kurator till Vasa stads grundläggande utbildning, förskoleundervisning och läroanstalter på andra stadiet.

Från och med 1.8.2018 svarar Vasa stad för anordnandet av samtliga lagstadgade elevvårdstjänster inom förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen samt för kuratorstjänster för studerande som avlägger en yrkesinriktad grundexamen.

Då elevantalet ökar, ökar även behovet av antalet professionella inom elevvården. Enligt allmänna sektionens beslut ska fyra nya skolpsykologer och två nya skolkuratorer riktas till den finsk- och svenskspråkiga grundläggande utbildningen. Nya kuratorer börjar även inom förskoleundervisningen och vid andra stadiets läroanstalter, dvs. Vamia och gymnasierna. 

- Det tagna beslutet förbättrar tjänsterna som erbjuds eleverna på ett betydande sätt, och stöder välbefinnandet hos barn och unga i Vasa stads skolor och läroanstalter, säger bildningsdirektör Christina Knookala.
 

Förstärkning till skolorna
 

För närvarande ansvarar psykologerna i Vasa stads egna skolor för över 1 000 elever per psykolog. Kuratorernas elevantal varierar mellan 650–730 elever. Institutet för hälsa och välfärd rekommenderar att det ska finnas en psykolog per 600–800 elever och en kurator per 600 elever.

Tidigare har Vasa övningsskola, Vaasan kristillinen koulu och Vaasan Rudolf Steiner -koulu själva ordnat sina elevvårdstjänster, men nu tar Vasa stad ansvaret för anordnandet av elevvårdstjänsterna. 

- Förstärkning ges särskilt till de nya skolorna inom den grundläggande utbildningen, berättar Knookala. 

Studerandehälsovården svarar för psykologtjänsterna på andra stadiet och vid Vasa övningsskolas gymnasium. 
 

Stöd och handledning
 

Med stöd och handledning av skolpsykologerna och kuratorerna kan studierna och skolgången främjas, och elevernas och hela skolans välbefinnande ökas, likaså samarbetet med familjerna.  

De extra kostnaderna täcks i grundläggande utbildningens budget. Kostnader som föranleds av anordnandet av elevvårdens skolpsykolog- och skolkuratorstjänster har beaktats i statsandelen för basservice.

 

Ytterligare information ger:

Bildningsdirektör Christina Knookala, tfn. 040 556 5011

 

Senaste