Du är här

8.6.2018 - 15:00

Småbarnspedagogiken avstår delvis från avgiftsfriheten under lovtider

päivähoito.jpg
Vasa stads småbarnspedagogik avstår från avgiftsfria vårddagar under höst- och sportlovet eftersom försöket delvis har ökat ojämlikheten mellan familjerna.

Från år 2003 har Vasafamiljerna kunnat få två avgiftsfria månader inom småbarnspedagogiken om barnet inte har behövt vård i juni och juli.

De senaste åren har småbarnspedagogiken gradvis utökat försöket att gälla även under den grundläggande utbildningens höst-, jul- och sportlov.  

Familjernas respons på avgiftsfriheten under lovtider har varit både positiv och negativ.

- Största delen av familjerna är nöjda, men varje familj har inte haft möjlighet att dra nytta av avgiftsfriheten, vilket har ökat ojämlikheten mellan familjerna, berättar servicechef Merja Martin. 

De avgiftsfria perioderna har också ökat arbetsmängden inom förvaltningen.

Den avgiftsfria perioden under grundläggande utbildningens jullov (27.12.2018–4.1.2019) kommer att fortsätta. Erfarenheter och inkommen respons ska behandlas i nämnden för fostran och undervisning under våren 2019, varefter man tar beslut om fortsättningen.   

 

Ytterligare uppgifter ger:

Servicechef Merja Martin, tfn 0400 690 010

Senaste