Du är här

9.11.2017 - 9:28

Stadsfullmäktigemöte 13.11

På mötet ska behandlas bland annat detaljplaneändring som berör silorna, Vasa stads strategi 2018-2021 och investeringar för året 2018.

Mötet kan man liksom tidigare följa med från läktaren i Styrelsegården (Vasaesplanaden 10) eller direkt via nätet. Om tidpunkten för direktsändningen från mötet är olämplig, går det att titta på sändningen senare.

Mötets föredragningslista och senare också mötesprotokollet finns här.

Senaste

Kaavoitus katukyltti
23.2.2018
Planläggningen i Vasa har i dag inlett ett experiment med att synliggöra planläggningsarbetet i gatubilden. Planläggningens första skylt har nu satts upp på adressen Handelsesplanaden 29.