Du är här

9.11.2017 - 9:28

Stadsfullmäktigemöte 13.11

På mötet ska behandlas bland annat detaljplaneändring som berör silorna, Vasa stads strategi 2018-2021 och investeringar för året 2018.

Mötet kan man liksom tidigare följa med från läktaren i Styrelsegården (Vasaesplanaden 10) eller direkt via nätet. Om tidpunkten för direktsändningen från mötet är olämplig, går det att titta på sändningen senare.

Mötets föredragningslista och senare också mötesprotokollet finns här.

Senaste

hyllyjä pääkirjastossa
21.9.2018
Våren 2018 genomfördes bibliotekens landsomfattande användarenkät och resultaten är nu klara. Vasa stadsbibliotek fick skolvitsord 8.85 för sin service och verksamhet. Vitsordet är en aning bättre än...