Du är här

15.4.2018 - 17:47

Viktpunkten – Kom med!

Kuva kengistä
Är en förändring i levnadsvanorna aktuell för dig? Hur ska du starta? Viktpunkten erbjuder en personlig kort vägledning och uppföljning av motions- och kostvanor.

Plats: Dammbrunnsvägen 4, huvudhälsostationen 1 våningen, mötesrummet (i slutet av labroratoriets korridor)

Öppet: Onsdagar kl. 16.30 - 18 under tiden 14.3 - 30.5

Vid Viktpunkten får du hjälp av skötare, motionplanerare och näringsterapeut. Du kan besöka flera gånger eller du kan komma bara då och då vid behov. 

Kom på besök, vi hjälper dig framåt ett steg i taget!

Senaste