Du är här

Val

Staten och kommunerna arbetar utgående från representativ demokrati. Medborgarna väljer i fria val sina representanter till riksdagen, Europaparlamentet och kommunala beslutsfattande organ.

Aktuellt: EUROPAPARLAMENTSVALET 2019

 

Alla personer över 18 år har rätt att påverka beslutsfattandet genom att rösta i nationella och lokala val.  Utöver röstningen kan man påverka bland annat genom att följa med beslutsfattandet och delta i samhällsdebatten.

 

I Finland förrättas följande allmänna nationella val:

  • Kommunalval vart fjärde år. Vid kommunalval väljs ledamöter och ersättare till kommunernas och städernas fullmäktige.   Antalet ledamöter som väljs i kommunen beror på invånarantalet i kommunen. Vasa stadsfullmäktige har nu 59 ledamöter. 
     
  • Riksdagsval vart fjärde år. Vid riksdagsvalet väljs 200 riksdagsledamöter till Finlands riksdag.  Finland är i riksdagsvalet indelat i femton valkretsar bildade enligt landskapen och från dessa valkretsar väljs representanter i proportion till invånarantalet i valkretsen.
     
  • Presidentval vart sjätte år. Republikens president utses genom direkt folkval.
     
  • Europaparlamentsval vart femte år. Vid europaparlamentsvalet utses europaparlamentariker från Finland till europaparlamentet. Hela Finland bildar en valkrets.

 

Utöver val kan man också genomföra rådgivande statliga folkomröstningar och rådgivande kommunala folkomröstningar baserade på den allmänna rösträtten.

 

Läs mera:

www.vaalit.fi

www.otakantaa.fi

www.kunnat.net