Du är här

Upplev Vasa

Vanliga frågor

En konsert med konstmusik är en musikupplevelse som saknar motstycke och där åhöraren frigöra sig från vardagen, stressen och brådskan och helt gå upp i musikens virvlar. Konsertetiketten kan göra en oerfaren besökare nervös, men bekymra dig inte! Konserterna är öppna för alla, och du behöver inte fundera på om du passar in. Här får du ändå lite nyttig information om vad du kan tänka på inför en konsert.

Behöver jag klä upp mig för konserten?
Nej, det behöver du inte. Du kan komma på konserten precis sådan som du är och du får också klä dig hur du vill. Alla är välkomna på våra konserter! Traditionellt har symfonikonserter varit efterlängtade, festliga evenemang och därför klär sig ofta även musikerna och dirigenten i frack. Det är alltså helt accepterat att även klä sig mer festligt.

Får man komma i mitten av en konsert?
Dörrarna stängs alltid när konserten börjar och det är inte önskvärt att man kommer in i salen när konserten pågår eftersom det kan störa framträdandet. I konserten ingår vanligtvis en paus och då kan du komma in i salen för att lyssna till konsertens andra del.

Får jag tala med min vän på konserten?
Folk kommer på konserter för att lyssna till musikkonst som professionella musiker har slipat till toppnivå. Det här bör man respektera genom att stilla lyssna till musiken utan att orsaka ljud som kan störa andras njutning. Av samma skäl bör du alltid stänga av din mobil innan konserten börjar. På så sätt kommer musikens allra mest finstämda nyanser till sin rätt.

När ska jag applådera?
I allmänhet applåderar man först efter att hela verket har framförts, alltså till exempel när en symfoni i fyra satser har slutförts i sin helhet. Man applåderar även alltid när musikerna, dirigenten och eventuella solister kommer in på scenen. Klassiska musikstycken består väldigt ofta av flera satser, så du kan följa situationen genom att ge akt på dirigenten, den övriga publiken eller genom att kontrollera i programbladet vilka satser verket innehåller. Om du ändå inspireras att applådera efter någon enskild sats är det absolut inget fel på det utan gläder troligtvis bara dem som uppträder!