Du är här

Om Vasa

Vapen och imagearbete

Vasa stads officiella symbol grundar sig på Vasas vapen. Vapenbilden Vasa-ättens symbol härstammar från år 1611.

I Vasa stads visuella framtoning finns utrymme och syre, den blir inte genast föråldrad, och den är mer än hemmastadd  i både den digitala världen och i sociala medier. Logotypen utgörs av en stiliserad textlogo som är tydlig, luftig och ger ett vänligt intryck. Punkten efter logotypen är ett starkt statement: ” Vasa har allt.” Grundlogotypen används i regel i all visuell kommunikation och marknadsföring för staden. 

vaasa logo_uusi.jpg

Av logotypen har det också gjorts en marknadsföringsmässig version, där en enskild bokstav i logotypen kan ersättas med bildsymboler, s.k. piktogram, som tagits fram med tanke på framtoningen. Den lugna och stabila grundlogon berikas och får nya betydelser genom bildsymbolerna.
Vasaregionens färger baserar sig på de tre huvudtemana i kommunikationsstrategin: hav, passion och energi. Huvudfärgen är marint mörkblå. För varje budskap har en egen parfärg definierats, vilken används tillsammans med huvudfärgen. 
Vasa stads och -regionens framtoning utformades på ett unikt och gemensamt sätt tillsammans med regionens invånare och stadens arbetstagare. Framtoningen förverkligades av Zeeland Family och för planeringen svarade kreativa designern Sanna Rantakoski. 
Alla vi tillsammans bygger varumärket Vasa, såväl invånare som företag!
Den visuella framtoningens element utgörs av 
•    Logo
•    Symboler
•    Färg- och bildvärld

Stadens logor får du från stadens Grafiska tjänster graafisetpalvelut@vaasa.fi
 

 

Vasas vapen har till utformningen varit likadant sedan år 1918. Till vapnet fogades då ett frihetskors som Akseli Gallen-Kallela ritat det självständiga Finlands äldsta hederstecken som tack för och till minne av den tid då Vasa fungerade som Finlands huvudstad 29.1-3.5.1918 under medborgarkriget.

Stadsdirektör beviljar på ansökan rätt att använda stadens vapen

 

Vaakunta