Du är här

Om Vasa

Vasa Arbis

Vasa Arbis (Vasa arbetarinstitut) upprätthålls av Vasa stad och underlyder lagen om fritt bildningsarbete.

Institutets huvuduppgift är att främja folkbildningen genom att erbjuda medborgarna möjligheter till ett livslångt lärande som bidrar till utvecklingen av individens personlighet.

Studieutbudet förutsätts ge aktuella kunskaper och färdigheter för en föränderlig värld. Utgångspunkten för institutets folkbildning är en ifrågasättande, prövande, humanistisk grundsyn. Institutets verksamhet skall även bidra till en kreativ och kulturellt stimulerande livsmiljö samt till en ekologiskt hållbar utveckling.