Du är här

Om Vasa

Vasa-frågesport

Syftet med Vasa-frågesport är att öka kunskapen om Vasa.

I frågebanken finns hundratals frågor med Vasatema från olika ämnesområden, såsom kultur, näringsliv, utbildning och miljö.

Spelet går till så att en serie på tio frågor slumpmässigt väljs ut från frågebanken för ett spel. Spelpoängen erhålls på basis av rätta svar och använd svarstid. De bästa tävlandena varje månad premieras.

Frågorna kommer att utökas i framtiden och spelarna kan också föreslå nya frågor, som efter granskning kan anslutas till frågebanken. Förslag till nya frågor görs på en blankett som man kommer till via spelet.

Lycka till!