Du är här

Om Vasa

Vasa Matservice

Vi betjänar i daghem, skolor, seniorhus, serviceboendeenheter, personalmatsalen och vi levererar hemservicemåltider och evenemangsservice på beställning.

Vasa Matservice har blivit fr.o.m 1.5.2018 en del av TeeSe BOTNIA Oy Ab -bolag. Vår ny nätadress är  www.teese.fi


Servicen i dess helhet produceras av en yrkesskicklig personal i områdes-, tillrednings- och servicekök. Till dem som utbildar sig inom matbranschen erbjuder vi en möjlighet till arbetspraktik i våra kök. På det här sättet vill vi för vår del säkerställa att branschens mest kompetenta jobbar hos oss också i framtiden.

Vasa Matservice tillreder bra och välsmakande mat som främjar kundens hälsa.
"FÖR ETT BRA LIV VARJE DAG”.

Vi använder inhemska livsmedel:
- kött kommer från Atria, HK, Saarioinen (ursprungsland Finland)
- mjölkprodukter kommer från Valio (ursprungsland Finland)
- bröd kommer från Kotileipomo Hämäläinen
- bär kommer från Kespro (ursprungsland Finland)

I grönsaker och frukter prioriterar vi alltid inhemska då det bara är möjligt.

Våra livsmedel är Natriumglutamatfria, saltfattiga och är inte genmanipulerade.

Vid planering av menyerna beaktar vi Statens näringsdelegations näringsrekommendationer för olika åldersgrupper med beaktande av olika dieter. 

Med hjälp av produktionsstyrningssystemet AROMI styr vi produktionen och övervakar den näringsmässiga kvaliteten.

Vår matproduktions säkerhet och hygieniska kvalitet säkerställer vi med egenkontrolluppföljning. Därtill också Livsmedelverket EVIRAs inspektör besöker verksamhetsplatser. Efter inspektion lämnar inspektmyndighetsperson OIVA -rapport som berättar hurdan matproduktions säkerhet och hygien är i verksamhetsplatsen.