Du är här

  • Vaasa yöllä
  • Energiaklusteri
  • Energy Vaasa

Om Vasa

Vasa – Nordens energihuvudstad

Att Nordens största koncentration av energiteknologi finns just i Vasaregionen beror på många faktorer och är resultatet av ett långsiktigt arbete. Den industriella traditionen, det internationella näringslivet samt det omfattande samarbetet mellan företagen, den offentliga sektorn och utbildningen i regionen har alla samverkat för att skapa detta.

Som stad har Vasa förbundit sig att föregå med gott exempel och djärvt främja hållbar utveckling genom att förbättra energieffektiviteten, ta i bruk innovativa lösningar inom energiproduktion och energidistribution samt satsa på forskning och utbildning. Stadensbeslutsfattande tar utsläppminskning och energieffektivitet i beaktande i det mesta – i planeringen av samhällets infrastruktur, byggande och trafik.

Vasa hussektor började följa upp byggnadsbeståndets energiförbrukning systematiskt redan på 90-talet. Insamlade data och kunskaper syns nu i byggnadernas energieffektivitet. Till exempel är skolor och daghem bland de mest energieffektiva i Finland. I Vasa har gatu- och utebelysningens energieffektivitet förbättrats genom behovsbaserad automatisk styrning och genom att utnyttja ny, energieffektivare belysningsteknik.

Vasas mål är att minska användningen av fossila bränslen och samtidigt öka den regionala energisjälvförsörjningen även i trafiken. Biogasanläggningen skapar jobb och inkomster för lokala aktörer, bränslepengarna stannar i staden och bussarna kör med mindre utsläpp och lägre ljudnivåer än tidigare.

Det mångsidiga utbildningsutbudet samt företagens och den offentliga sektorns investeringar i forskning och produktutveckling garanterar att den energiteknologiska expertisen i Vasa håller sig i spetsen av utvecklingen även i framtiden. Energiutbildningen i Vasa omfattar alla utbildningsskeden från småbarnsfostran till högskolestudier.

Aktuellt