Du är här

Om Vasa

Vasa stads strategi

Vasa stads strategiarbete skapar tillsammans med beslutsfattarna och de olika förvaltningarna enhetliga riktlinjer för stadbornas välfärd. I strategin nämns metoder för genomförande av olika slag av service. Stadsfullmäktige godkänner strategin årligen.

Vasa stads strategi för åren 2018-2021 har godkänts i stadsfullmäktige 13.11.2017. Fullmäktige följer regelbundet med hur strategin förverkligas.

 

Vasa stads strategi 2018-2021

 

Vasa stads vision: ”Nordens energihuvudstad – Flöde för ett gott liv”

Visionen bygger på fem lokala styrkor, vilka är energi, snabbt agerande, historia, välfärd och internationalism.  Utifrån de här styrkorna har staden i sin strategi gett ett antal kundvärdeslöften.  Dessa löften styr med visionen och strategisatserna även förvaltningarnas strategiarbete och verksamhet. Strategiarbetet är också i grund och botten fortgående planering, uppdatering, koordinering och förutsägande av framtiden från en strategisk synvinkel för stadsbornas bästa.

strategiapuu_ruotsi.jpg

Laddbar version

När du har gjort dig förtrogen med stadsstrategin i länken, kan du bertrakta stadens olika program, som grundar sig i gällande stadsstategin för sin del.