Du är här

Upplev Vasa

Vasa stadsorkesters stödförening BRAVO!

BRAVO! är Vasa stadsorkesters stödförening som grundades 1994. Föreningen har för närvarande cirka 150 medlemmar.

Föreningens syfte är att skapa och upprätthålla kontakter mellan konsertpubliken och Vasa stadskonserter, stödja stadsorkesterns verksamhet och främja konsertmusikverksamhet.

BRAVO! arrangerar föredrag och diskussionsmöten, bedriver publikations- och informationsverksamhet, ordnar lotterier och tar emot donationer och testamenten.

 

BRAVO!s styrelse

 

Marjatta Larimo, ordförande 
Marion Lepistö, viceordförande

Anna Härmä, sekreterare
Elina Salmi, medlemsregisteransvarig
Kimmo Rantala, kassör
Asko Martikainen
Merja Tikkanen
Ulla Luhta

Suppleanter:

Päivikki Turunen
Kaisa Virtanen

 

BRAVO!s verksamhet

 

Insamling av medel

Insamlingen av medel startade med ett akvarellotteri, där vinsten var det värdefulla verket Carmen av Nándor Mikola. Genom så kallade "musikernas slavmarknader” har i samarbete med olika företag arrangerats framträdanden för musiker och instrumentalgrupper. Med jämna mellanrum ordnas basarer och på föreningens resor ordnas skämtsamma lotterier. Kassan har också utökats genom ett flertal hemkonserter.

De senaste insamlingarna har gjorts genom att producera två dramatiska tablåer. Båda har varit stora succéer såväl konstnärligt som finansiellt. Ainon ja Jannen matkassa grundar sig på brevväxling mellan paret Sibelius och pjäsen Tule armaani kätes’ mulle anna på biografiska verk av Toivo och Alma Kuula. Båda föreställningarna behandlar ämnen med anknytning till livet för konstnärspar i Vasa och Österbotten.

Finansiering av vänföreningsverksamheten har aktivt sökts från utomstående aktörer (olika stiftelser och fonder). Med bistånd från Bravo! har ett flertal ”riktiga”, ledda konstmusikkonserter för dagisbarn ordnats. Barnen har fått lyssna på Klamia, Stravinsky och Rautavaara, alltså Einojuhani. Dessutom har vi med experters hjälp presenterat olika stilriktningar, verk och instrument inom musik och intervjuat musiker.

Musikresor

Vi har årligen gjort operaresor bl.a. till Tammerfors Opera. Övriga resmål har varit Helsingfors, Åbo, Björneborg och Lahtis. Kammarmusik har vi lyssnat på i Nådendal och Karleby. Resorna har varit populära evenemang bland föreningens medlemmar. I samband med de årliga musikresorna ordnas alltid besök på konstutställningar och museum eller erbjuds något annat slag av kultur.

Medlemsförmåner, medlemskort och information

Under konsertkvällar är vi med på konsertplatsen. Vi är tillgängliga för våra medlemmar för att säkerställa ömsesidig kommunikation och vi kvitterar konsertbesöken på medlemskorten. För medlemmar i Bravo! är var femte konsert avgiftsfri. Infopunkten ger oss också ett utmärkt tillfälle att få med nya medlemmar. Informationen sköts även i form av medlemsbrev fyra gånger om året.

Träffar och stipendier

Tillsammans med orkestermedlemmarna firar vi årligen en gemensam glöggkväll eller alternativt höjer vi våra champagneglas vid tiden för Valborg. Under evenemangen har utdelats stipendier till musiker eller instrumentalgrupper.

Orkestersupé

Sedan år 2008 har vi anordnat ett nytt årligt evenemang: vi bjuder orkestermedlemmarna på en supé, under vilken Bravo! överräcker priset Ljusglimten till den person som inom orkestern har utsetts till den musikerkollega som har utmärkt sig speciellt under året.

 

Bli medlem i BRAVO!

 

genom att besöka vår servicepunkt i samband med konserter som hålls i Vasa stadshus 

genom att kontakta:

Medlemsregisteransvarig Elina Salmi 
elina.salmi(at)netikka.fi eller tfn 050-582 2864

Sekreterare Anna Härmä 
annavaasasta(at)gmail.com eller tfn 050-540 8841

eller någon annan styrelsemedlem 

Medlemsavgift 18 € /år, för par 28 €/år

Kontonummer för medlemsavgifter: 
FI26 3131 3002 3854 82

Bli medlem (blankett)