Du är här

Om Vasa

Vasa ungdomsfullmäktiges ledamöter

Verksamhetsperioden för alla representanter i ungdomsfullmäktige är två (2) kalenderår. Det första ungdomsfullmäktige som valts genom val inlett verksamheten 1.1.2017. Val ordnas i alla Vasaskolor med årskurserna 7-9. Kandidaterna kan också kandidera via ungdomsgården Kultsa. Till ungdomsfullmäktige väljs 22 egentliga medlemmar och 10 ersättare. Medlemmarna väljs i en ordning som bestäms enligt det personliga röstetalet och lika många personliga ersättare. Valbara och röstberättigade är alla i Vasa bosatta 13 - 20 -åriga ungdomar.
Nuorisovaltuuston hallitus 2019_rajattu

styrelse:
ordförande Kirill Helsing
I vice ordförande
Ellen Bos motsvarande vice ordförande
II vice ordförande Inkeri Pöllänen toiminta
III vice ordförande Alina Östergård viestintä
generalsekreterare Laura Nieminen
protokollförare
ekonomisekreterare Nuutti Uggelberg
kommunikationssekreterare Tara Korkiakoski

föredragande ordförande, vice ordförande och koordinator för ungdom och tilläggsuppgifter
stadsstyrelsens representant Harri Moisio
koordinator för ungdom och tilläggsuppgifter Anne-Mari Ikola
period 1.1.2019 - 31.12.2020

22 ordinarie ledamöter:

 1. Prince Kafarhire
 2. Ellen Bos
 3. Lauri Niemistö
 4. Alina Östergård
 5. Madelene Teca
 6. Tara Korkiakoski
 7. Jesse Kurunsaari
 8. Aatu Puisto
 9. Minttu Ranta
 10. Ellen Norrback
 11. Frej Forsén
 12. Kirill Helsing
 13. Inkeri Pöllänen
 14. Hampus Enlund
 15. Laura Nieminen
 16. Isac Sjövall
 17. Mimi Rautakorpi
 18. Asa Duveskog
 19. Joel Pöyhönen
 20. Oskari Laaksonen
 21. Nuutti Uggelberg
 22. Ella Filppula
   

10 ersättare:

 1. Leo Laine
 2. Jeremie Kashamura
 3. Ahmed Al-Jaberi
 4. Dani Mokabber
 5. Ida Utriainen
 6. Henna Nyrhinen
 7. Jerin Waller
 8. Roope Laitala
 9. Esron Rwamucyo
 10. Petteri Lylander
   

protokoll som tillhör denna sida:
stadsstyrelsen                  ungdomsfullmäktige för mandatperioden 2019 - 2020

länkar som tillhör denna sida:
Vasa ungdomsfullmäktige
Representanter för ungdomsfullmäktige och deras röstantal 2019 - 2020
Föredragningslistor, protokoll och tjänsteinnehavarbeslut
Kultur- och idrottsnämnden