Du är här

Om Vasa

Vasaregionens Livskraftsstrategi 2016-2020

Avsikten med strategin är att regionens näringsliv, utbildningssektor och kommuner tillsammans skapar en samsyn hur utveckla regionens livskraft och tillväxt i framtiden

Vasaregionens livskraftsstrategi godkändes i kommunerna våren 2016.

Livskraftsstrategin 2016-2020

Vasaregionens kommuner och VASEK har i början av år 2014 påbörjat planeringen av Vasaregionens Livskraftsstrategi 2016-2020. I Vasaregionens Livskraftsstrategiarbete deltar Vasa, Korsholm, Vörå, Malax, Korsnäs, Laihela och Storkyro.

Livskraftsstrategins arbetsgrupp består av kommundirektörerna, utvecklingsdirektörerna, kommunala tjänstemän samt VASEKs representanter. Strategins arbetsteam utgörs av utvecklingsdirektör Susanna Slotte-Kock och utvecklingschef Nina Hautio från Vasa stad samt Stefan Råback, utvecklingsdirektör på VASEK.

Vasa stad – Stadsutvecklingen

Utvecklingsdirektör Susanna Slotte-Kock, pno 06-3254020, susanna.slotte-kock(at)vaasa.fi
Utvecklingschef Nina Hautio, gsm 040 7356737, nina.hautio(at)vaasa.fi

 

Tilläggsinformation