Du är här

Om Vasa

Vasaregionens samarbetsdelegation

Delegationen är ett politiskt forum, som bland annat fungerar som högsta samarbetsorgan vid kommunindelningsutredningar.

Medlemmar i Vasaregionens samarbetsdelegation är de 10 kommunernas/städernas fullmäktige- och styrelseordförande samt kommun/stadsdirektör.  Ordförande är Joakim Strand från stadsfullmäktige i Vasa.  Vice ordförande är ordföranden i kommunfullmäktige i Korsholm Carola Lithén.  Vasaregionens samarbetsdelegation sammanträder vid behov.