Du är här

Om Vasa

Vasaregionens samarbetsdelegation

Organiseringen av Vasaregionens regionala samarbete baserar sig på ett avtal mellan kommunerna om regionalt samarbete, vilket stadsfullmäktige i Vasa har godkänt 19.1.2009 § 33. kommunerna, till vilken kommunerna väljer sina representanter och personliga ersättare för dem så att varje kommun representeras av fullmäktiges och styrelsens ordförande samt kommundirektören. Vasa stad väljer dessutom två andra representanter i delegationen. Som ordförande för delegationen fungerar Vasa stadsfullmäktiges ordförande och som vice ordförande Korsholms kommunfullmäktiges ordförande. De ärenden som behandlas i delegationen bereds av kommundirektörsmötet.

ordförande Joakim Strand
I vice ordförande
Korsholms kommunfullmäktiges ordförande
period 1.6.2017 - 31.5.2021

ledamöter
stadsfullmäktiges ordförande
Joakim Strand
stadsstyrelsens ordförande Kim Berg
stadsdirektör Tuomas Häyry
stadens representanter Marko Heinonen, Ulla Granfors
bildningsdirektör Christina Knookala
tekniskdirektör Markku Järvelä
social- och hälsosektorns direktör Jukka Kentala

protokoll som tillhör denna sida:
stadsstyrelse 28.8.2017 339 representanter 2017 - 2021

länkar som tillhör denna sida:
Korsholm