Förbigå menyn

Information om coronaviruset

Mottagning av överskottsjord

Överskottsjord uppkommer bl.a. i samband med byggande.

Ren överskottsjord förs till mottagningsplatser. Vasa stad har fyra mottagningsplatser i Höstves, Skogsberget, Öjen och Sunnanviks avstjälpningsplats. Stubbar och till exempel mark som innehåller byggavfall, måste levereras till Stormossen. På mottagningsplatserna finns elektronisk passerkontroll samt lagrande videokamera. Portbommarna öppnas med en tryckknappsbricka som placeras i bilen, vilken kan hämtas från kundtjänsten mot kvittering. För varje öppnande lagras en loggfil, enligt vilken användaren förbinder sig att betala den gällande behandlingsavgiften.

För att få en passerbricka, ta kontakt med kommunteknikens kundtjänst eller arbetsledare. Kommunteknikens arbetsledare ansvarar för skötseln av mottagningsplatserna och försäljningen av överskottsjord.

Om mottagningsavgifterna är obetalda beviljas inte passertillstånd.

Prislista

Priser fr.o.m 1.1.2019

  • Mottagning av överskottsjord 27,00 €/lass, moms 24 %
  • Passerrättighet/passerbricka, pantavgift 62,00 €/st., moms 24 %
  • Försäljning av överskottsjord till egnahemsbyggare 27 €/lass , moms 24 % (på mottagningsstället, när lastningsmaskiner är på plats)

Mottagningsplatsernas öppettider

  • Höstves öppen vardagar kl. 07.00-17.00
  • Skogsberget vardagar kl. 07.00-18.00
  • Öjen vardagar kl. 07.00-18.00
  • Sunnanviks avstjälpningsplats (fyllnadsjord, inte över 300 mm stenar) öppen enligt överenskommelse.
Kontaktuppgifter