Du är här

Om Vasa

Vasas färdplan för resurssmarthet

Sundomin koulun aurinkopaneelit
Vasa har gjort en färdplan för resurssmarthet åt sig, vilken används som uppföljningsverktyg för energi- och klimatprogrammet. I färdplanen har man beskrivit en vision om hur Vasa är år 2035 ur resurssmarthetsperspektiv. I färdplanen har också framlagts åtgärder med hjälp av vilka man rör sig i riktning mot visionen.

Färdplanen är indelad i sex temaområden:

  • Energiproduktion och -förbrukning
  • Mobilitet och samhällsstruktur
  • Förbrukning och material
  • Matproduktion och -konsumtion
  • Vattenanvändning och råvatten
  • Hållbara samhällen och kunnande

Färdplanen för resurssmarthet är ett gemensamt projekt för Fisu-nätverket. Även övriga Fisu-kommuner har gjort eller gör en motsvarande färdplan.  Fisu-kommunernas gemensamma mål är en globalt hållbar förbrukning fram till år 2050. Vasas färdplan har gjorts fram till år 2035, för att färdplanen ska vara enhetlig med målet i energi- och klimatprogrammet att vara en kolneutral stad år 2035. Vasas färdplan publiceras i sinom tid på sidorna för Fisu-nätets “tiekartat ja työkalut” (bara på finska).