Du är här

Om Vasa

Vasas koncernstruktur

Vasa stads koncernstruktur bestor av bostads- fastighets och andra aktiebolag. En del har dotter- och intressebolag. Stadens övriga samarbetsparter: samkommuner, bolag, stiftelser och föreningar finns i alfabetisk ordning enligt namn bakom sidans bokstavslänkar. Stads egna representanter i dessa bolag och sammanslutningar nämns på sidan.