Du är här

Om Vasa

Vasas nätverk och vänorter

Vasa stad deltar aktivt i olika nationella och internationella nätverk och vänortsverksamheten har redan långa traditioner.

Vasas nätverk

Kvarkenrådet
Nordic City Network
Reves
UBC (Union of the Baltic Cities)
Västra Finlands Allians
 

Vasas vänorter

Harstad, Norge, från och med år 1949
Helsingør, Danmark, från och med år 1949
Kiel, Tyskland, från och med år 1967
Malmö, Sverige, från och med år 1940
Morogoro, Tanzania, från och med år 1988
Pärnu, Estland, från och med år 1956
Schwerin, Tyskland, från och med år 1965
Šumperk, Tjeckien, från och med år 1984
Umeå, Sverige, från och med år 1949