Du är här

Om Vasa

Verksamhetsställenas tillgänglighet

På den här sidan sammanställs tillgänglighetsuppgifterna för Vasa stads verksamhetsställen i takt med att kartläggningen framskrider.

Dammbrunnens hälsostation (Smedsbyvägen 14-16)

tammikaivon_terveysasema.jpg

Vid Dammbrunnens hälsostation finns två tillgängliga bilplatser för rörelsehindrade i huvudingångens omedelbara närhet. Busshållplats finns nära huvudingången. Huvudingången är otillgänglig, en 4 cm hög tröskel. Till alla våningar kan man ta sig med hiss eller via trappor. Handikapptoalett finns i varje våning, egenskaperna varierar. Objektet har telefonservice via textmeddelandefunktion. Personalen hjälper vid behov.
 

Kultsa (Rådhusgatan 30)

kultsan_talo.jpg

På Kultsas parkeringsområde finns inga platser för rörelsehindrade. Huvudingången är otillgänglig, en tung dörr och en 4 cm hög tröskel. Till objektet kommer man bara via trappor, där det på en sida finns en ledstång på en nivå. I rummen trösklar samt smala dörrar. En allmän toalett finns. Personalen hjälper vid behov.

Kyrkoesplanadens hälsostation (Kyrkoesplanaden 26 C)

kirkkopuistikon_terveysasema.jpg

En tillgänglig bilplats för rörelsehindrade vid Kyrkoesplanadens hälsostation finns framför hälsostationen och på parkeringsområdet. Busshållplats finns längs Vasaesplanaden. Hälsostationens huvudingång är jämn och tillgänglig med automatiska skjutdörrar. Vid objektet finns en handikappanpassad toalett. I infon finns induktionsslinga. Objektet har telefonservice via textmeddelandefunktion. Personalen hjälper vid behov.

Socialcentret (Vörågatan 46)

sosiaalikeskus.jpg

På Socialcentrets parkeringsområde finns inga platser för rörelsehindrade. Huvudingången är otillgänglig, en 4 cm hög tröskel. Till alla våningar kan man ta sig med hiss eller via trappor. I alla våningar på Socialcentret finns en handikapptoalett. Objektet har induktionsslinga. Personalen hjälper vid behov.

Social- och hälsosektorns gemensam och teknisk stödservice (Krutkällarvägen 4)

sosiaali-_ja_terveysvirasto.jpg

En tillgänglig bilplats för rörelsehindrade finns vid social- och hälsovårdsverkets förvaltning bakom huvudingångens hörn framför Silveria. Busshållplats finns längs huvudvägen. Tillgänglig huvudingång med ramp och automatiska skjutdörrar. Till alla våningar kan man ta sig med hiss eller via trappor. Tillgänglig toalett på restaurangsidan i första våningen. Personalen hjälper vid behov.

Tekniska verket  (Kyrkoesplanaden 26 A)

tekninen_virasto.jpg

På tekniska verket finns en tillgänglig parkeringsplats för rörelsehindrade framför Kyrkoesplanadens hälsostation samt på parkeringsområdet.  Busshållplats finns längs Vasaesplanaden. Tillgänglig ingång till Kyrkoesplanadens hälsostation via huvudingången eller D-ingången.  En tillgänglig toalett finns på 4:e våningen, dit man kommer både via trappor och med hiss. Personalen hjälper vid behov.

Utkomststödsenheten (Handelsesplanaden 8)

toimeentulotukiyksikko.jpg

Vid utkomststödsenheten finns ingen egen parkeringsplats, bilen kan lämnas invid gatan. Busshållplats finns nära längs Sandögatan. Ingången till objektet är otillgänglig, en 10 cm hög tröskel och en tung dörr. Till objektet kommer man bara via trappor, där det på en sida finns en ledstång på en nivå. De kunder som behöver ett tillgängligt kundserviceutrymme hänvisas till Socialcentret på Vörågatan. Personalen hjälper vid behov.