Olet täällä

Asemakaavan laatimisesta ja muutoksesta perittävät kaavoitus maksut

  • maksuluokka I: Yksi pientalotontti tai muu vähäinen muutos 1560 €+ todelliset ulkoiset ilmoituskustannukset (n. 550-650 € / ilmoituslehti / ilmoituskerta)
  • maksuluokka II: Useampi pientalotontti, yksi kerrostalotontti, pieni teollisuustontti tai vähäinen liikerakennustontti 3110 €+ todelliset ulkoiset ilmoituskustannukset (n.550-650 € / ilmoituslehti / ilmoituskerta)

Lyhenteiden selitykset:
AL = Asuin-, liike ja toimistorakennusten tontti
K/KL = Liikerakennusten tontti
KTY = Toimitilatontti
TY = Teollisuus- ja varastorakennusten tontti
TV = Varastorakennusten tontti
LH = Huoltoaseman tontti

Vapaat yritystontit:

Tekninen lautakunta päättää tonttien jaosta. Tontit varataan ilmoittautumisjärjestyksessä. Varausanomuksia otetaan vastaan 31.8.2019 asti.

Hakemuslomakkeet palautetaan osoitteeseen Asiakaspalvelupiste/Per Bengs, PL 2, 65101 Vaasa (käyntiosoite; Kirkkopuistikko 26 A, II-kerros).

 

-Ohjeita tontinhakijoille

Vanhan sataman asemakaavoitus on edennyt kaavaehdotusvaiheeseen. Kaavaehdotuksen mukaan alueesta kasvaa noin viidensadan asukkaan ja 120 omakotitontin alue, jonne kaavoitetaan myös huomattava määrä asuinpientalo- ja rivitalorakentamiseen tarkoitettuja tontteja. Kaavaehdotuksen mukaan Vanhan sataman kyläaluetta täydennetään maltillisesti uusilla tonteilla säilyttäen sen väljyys ja luonnonläheisyys. Hevossaarentietä on tarkoitus jatkaa moottoritien suuntaisesti alueelle, jonne kaavaehdotuksen mukaan rakennettaisiin noin viisikymmentä omakotitonttia ja useita rivitaloja.

Sivut