Olet täällä

Lähiliikuntapaikat

Lähiliikuntapaikat sijaitsevat kotien ja koulujen läheisyydessä. Niihin on helppoa ja turvallista mennä liikumaan päivähoito- ja koulupäivän jälkeen. Monipuoliset laitteet ja maasto innostavat liikkumaan kehittäen tasapainoa ja koordinaatiota sekä tuottavat liikunnan riemua.

Päätös oikomishoidosta tehdään erikoishammaslääkärikäynnin yhteydessä, jonka jälkeen oikomishoitoa tarvitseva potilas asetetaan oikomishoitojonoon. Erikoishammaslääkäri arvioi oikomishoidon tarpeen Suomessa käytössä olevan 10-portaisen asteikon perusteella. Tällä hetkellä Vaasassa hoidetaan ne potilaat, joille purentavirheestä on odotettavissa toiminnallista haittaa.

  • Nukutushammashoitoon pääsee vain Vaasan terveyskeskushammaslääkärin arviolla ja lähetteellä.
  • Jokaisen lapsen ja kehitysvammaisen henkilön nukutushammashoidon tarve arvioidaan tarkkaan.

Lasta odottavilla perheillä on mahdollisuus maksuttomaan suun terveysneuvontakäyntiin, johon heidät ohjataan neuvolasta. Käynnin aikana keskustellaan suun ja hampaiden terveyttä edistävistä ja ylläpitävistä tavoista. Odotusaika on otollinen hetki saada tietoa tulevan lapsen terveyden ylläpidosta. Hyvällä suun ja hampaiden omahoidolla turvataan lapsen ja vanhempien suun ja hampaiden terveys. Käynti ei siis sisällä yksilöllistä suun terveystarkastusta, joka on maksullinen toimenpide. Suun ja hampaiden hoito on maksullista.

Sivut