Olet täällä

Lapsi tai nuori tarvitsee läsnäoloa, turvaa ja perhehoitajalta herkkyyttä tunnistaa hänen tarpeet. Perhehoitajan mielessä pitää olla paljon tilaa lapselle, antaa keskittynyttä huomiota ja kuunnella aktiivisesti.

Kenestä perhehoitaja lyhytaikaiseen perhehoitoon?

Perhehoitaja antaa lapselle tai nuorelle huolenpitoa, hoivaa, aikaa ja välittämistä, sekä tukea tunne-elämään ja arkeen. Lapsella tulee olla mahdollisuus ilmaista surua, huolta, vihaa, pelkoa ja muita tunteita ja aikuinen pystyy vastaanottamaan tunteet.

Sitä, miten pitkään lapsi tulee asumaan perheessä, on vaikea tietää sijoituksen alussa. Perheen jälleenyhdistäminen on sijaishuollon tavoite, mutta joskus ennusteet palata syntymäperheeseen on heti alusta alhaiset.

Perhehoito tarkoittaa lapsen tai nuoren hoidon ja huolenpidon järjestämistä kodin ulkopuolella, yksityisessä perheessä perheenjäsenenä. Perhehoitoa antaa perhehoitaja, jota kutsuttiin aiemmin sijaisvanhemmaksi ja perhettä sijaisperheeksi. Omassa kodissaan perhehoitoa tarjoavan yksityisen perheen kotia kutsutaan nykyään perhekodiksi.

Lähiliikuntapaikat

Lähiliikuntapaikat sijaitsevat kotien ja koulujen läheisyydessä. Niihin on helppoa ja turvallista mennä liikumaan päivähoito- ja koulupäivän jälkeen. Monipuoliset laitteet ja maasto innostavat liikkumaan kehittäen tasapainoa ja koordinaatiota sekä tuottavat liikunnan riemua.

Päätös oikomishoidosta tehdään erikoishammaslääkärikäynnin yhteydessä, jonka jälkeen oikomishoitoa tarvitseva potilas asetetaan oikomishoitojonoon. Erikoishammaslääkäri arvioi oikomishoidon tarpeen Suomessa käytössä olevan 10-portaisen asteikon perusteella. Tällä hetkellä Vaasassa hoidetaan ne potilaat, joille purentavirheestä on odotettavissa toiminnallista haittaa.

  • Nukutushammashoitoon pääsee vain Vaasan terveyskeskushammaslääkärin arviolla ja lähetteellä.
  • Jokaisen lapsen ja kehitysvammaisen henkilön nukutushammashoidon tarve arvioidaan tarkkaan.

Sivut