Olet täällä

Palkitsemistilaisuuteen osallistuneet ryhmäkuvassa.
8.3.2019 - 14:04
Vaasan kaupungin palveluasumisen henkilöstö ja esimiehet tarttuivat toimeen työhyvinvoinnin parantamiseksi. Kaikki kuusi palvelutaloa osallistuivat Dream team –hankkeeseen, jonka merkittävänä lopputuloksena henkilöstötyytyväisyys kasvoi 10 % ja sairauspoissaolot vähenivät viime vuoden aikana.
gb_petaus_yhdessa.jpg
31.10.2016 - 16:15
Vaasalaisilla senioreilla on jatkossa mahdollisuus palvelusetelin avulla valita itselleen sopivin asuinpaikka tehostetun palveluasumisen yksiköistä. Palveluseteli otetaan käyttöön koti- ja laitoshoidon tehostetussa palveluasumisessa 1.1.2017 alkaen. Näin toiminta saadaan nykyistä joustavammaksi kuntalaisille, Vaasan kaupungille ja yksityisille palveluntarjoajille.

Sivut