Olet täällä

Tietoa kaupungista

Talous- ja uimavesi

Sivulla kerrotaan talousveden ja uimavesien laadun seurannasta.

Talousvesi

Talousveden laatua seurataan säännöllisesti vesilaitoksen ja valvontaviranomaisen yhdessä laatiman valvontatutkimusohjelman mukaisesti. Näytteenottomäärät perustuvat veden käyttäjä- tai toimitusmääriin. Myös elintarvikehuoneistot ja majoitus- tai kokoontumishuoneistot, joilla on oma talousvesikaivo kuuluvat talousveden valvonnan piiriin. Yksityisten talousvesikaivojen tutkimuksista vastaa kaivon omistaja.

Terveydensuojeluviranomainen antaa ohjeita vesinäytteiden ottamiseksi sekä tarvittaessa ohjeita kaivon puhdistamiseksi tai kunnostamiseksi.

Uimavesi

Vaasan kaupungissa on 13 yleistä uimarantaa ja Laihian kunnassa 2 yleistä uimarantaa, joiden uimavesien laatua tutkitaan uimakaudella eli 15.6.-31.8. kolme kertaa. Näytteenoton ja niiden analysoinnin hoitaa KVVY-Botnialab ympäristölaboratorio.

Yleisistä uimarannoista Ahvensaarelle, Hietasaarelle, Kustaanlinnalle, Mansikkasaarelle ja Strömsölle on laadittu uimarannan omistajan/haltijan ja terveydensuojeluviranomaisen kanssa uimavesiprofiili.

Uimarantavesien laatu

Vaasan merialueiden vedenlaatua tarkkaillaan yhteistyössä vesialueille päästöjä aiheuttavien teollisuuslaitosten kanssa. Tarkkailusta vastaa KVVY-Botnialab ympäristölaboratorio. Myös ELY-keskus tarkkailee vesistöjä toimialueellaan.

Pintaveden lämpötila ja levätilanne (Suomen ympäristökeskus)